Startskott för byggget av Nya Karolinska Solna

En serie kraftiga detonationer. Så fick bygget av Nya Karolinska Solna officiellt sin början. Kronprinsessan Victoria avfyrade startskottet på fredagseftermiddagen, vid en ceremoni intill byggplatsen i Solna. Hundratals personer, många av dem anställda vid Karolinska universitetssjukhuset och byggentreprenören Skanska, medverkade vid evenemanget.

Sedan landstingsfullmäktige på försommaren fattade sitt beslut om att bygget skulle sättas igång har projektet fått en rivstart. Flera byggnader på Karolinskatomten har redan rivits och markarbetena är i full gång. Landstingets speciella förvaltning för Nya Karolinska Solna-projektet har, tillsammans med Skanska, utformat en detaljerad tidplan där ett viktigt delmål infaller omkring årsskiftet 2015-2016*. Då det är tänkt att de första delarna av sjukhuset ska kunna tas i bruk. Ett par år senare ska hela bygget vara klart.

De första idéerna om att det ska byggas ett nytt storsjukhus i Stockholmsregionen väcktes för ungefär tio år sedan. Därefter har det genomförts flera utredningar, en arkitekttävling, ett konkret planeringsarbete och en upphandling, som nu har resulterat i en byggstart.

Ett återkommande tema i talen vid invignigsceremonin var att Nya Karolinska Solna kommer att stå för något helt nytt, både vad gäller arbetsformer, vårdinnehåll och organisation.

Alla talare vid ceremonin, med företrädare för landstinget, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, Solna stad och Skanska betonade projektets unika särart. Nu skapas något som aldrig har gjorts tidigare, varken i Sverige eller någon annanstans. Det är en utmaning, där patienterna placeras främst, samtidigt som personalen har en nyckelroll i arbetet med att etablera det nya sjukhuset och dess arbetssätt.

* Detta är en felaktig uppgift eftersom nyckelöverlämnandet är angivet i OPS-avtalet till den 1/6-16. Det datumet gäller fortfarande. Första patient tas emot under senhösten 2016. Under 2017 kommer inflyttning att ske successivt och hela NKS planeras att vara i full drift under 2018.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård