Styrning av hälso- och sjukvården

En rapport om vilken roll styrning spelar för att uppnå hälso- och sjukvårdens mål.

Rapporten presenterar olika styrmodeller som används internationellt, nationellt och regionalt. Den belyser vad som krävs för att en framtida styrning ska vara kostnadseffektiv och samtidigt säkerställa patienterna en tillgänglig och jämlik vård. Till exempel att styrningen i högre grad behöver bygga på en ökad samordning mellan olika modeller och att prioriteringar bör få större fokus.

Delrapport Styrning av hälso- och sjukvården

Sammanfattande PPT

Diskussionsmaterial med handledning, för möten och workshops. PPT

Intervju med författaren till rapporten

För textad version klicka på symbolen för textning i nederkanten av filmen.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?