Kompetensförsörjning

En rapport om nuläge och utvecklingen inom olika hälso- och sjukvårdsprofessioner samt om faktorer som påverkar förutsättningarna att klara framtidens kompetensförsörjning.

Samarbete mellan olika kompetenser kommer att bli mer betydelsefullt för vårdresultat än enskilda professioners insatser. Ny teknik kommer att förändra kompetenskraven för vårdprofessioner och det kommer att behövas kompetens att bedriva vård i patienternas hem. Kompetenser för förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande vård kommer också att behövas. Det är några av slutsatserna i denna delrapport.

Delrapport för Kompetensförsörjning

Sammanfattande PPT

Diskussionsmaterial med handledning, för möten och workshops. PPT

Intervju med författaren till rapporten

För textad version klicka på symbolen för textning i nederkanten av filmen.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?