Hälso- och sjukvårdens kvalitet

En delrapport om hur hälso- och sjukvårdens kvalitet har utvecklats under de senaste åren i Region Stockholm och vad som förväntas hända med kvaliteten i framtiden.  

Rapporten lyfter bland annat fram att vårdkvaliteten blir allt bättre men att invånarna trots detta upplever att den blir allt sämre. Den visar också att  konflikter mellan olika kvalitetsmål blir allt tydligare och att den uppdelade vårdkedjan i Region Stockholm innebär utmaningar för vårdkvaliteten. Digitala stöd för vårdgivare och patienter kan dock bidra till en förbättrad kvalitet och regionernas nya system för kunskapsstyrning har potential att leda till förbättringar.

Delrapport Hälso- och sjukvårdens kvalitet

Sammanfattande PPT med anteckningar

Diskussionsmaterial med handledning, för möten och workshops.PPT

Intervju med författaren till rapporten

För textad version klicka på symbolen för textning i nederkanten av filmen.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?