Finansiering

En rapport som belyser förutsättningarna för Region Stockholm att säkerställa en framtida ekonomi i balans, utifrån intäktskällornas och kostnadernas möjliga utveckling.

Den ekonomiska utvecklingen i länet har varit god sedan år 2000 fram till 2020. Detta har bland annat gjort det möjligt för Region Stockholm att investera i infrastruktur och hög tillgänglighet till sjukvården. Kostnaderna kommer dock med stor sannolikhet fortsätta öka och intäktssidan är förknippad med osäkerhet. Befolkningstillväxt, invånarnas förväntningar, medicinsk-teknisk utveckling och investeringar kräver ändå fortsatta insatser – oavsett ekonomiskt läge.

Delrapport Finansiering

Sammanfattande PPT

Arbetsmaterial

Ett diskussionsmaterial som underlättar möten och workshops om innehållet i rapporten. Materialet består dels av diskussionsstöd, dels av instruktioner för den som ska leda diskussionen.

Diskussionsmaterial. PPT

Instruktioner för användning av diskussionsmaterialet. PPT

Intervju med författaren till rapporten

För textad version klicka på symbolen för textning i nederkanten av filmen.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?