Faktablad som bas i utredningen

Faktabladen beskriver nuläget för olika delar av hälso- och sjukvården. De har använts som bas i utredningsarbetet vilket bland annat resulterat i ett antal delrapporter.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?