Hälso- och sjukvården 2040

Region Stockholm planerar långsiktigt för invånarnas framtida behov av hälso- och sjukvård. Därför genomförs utredningen Hälso- och sjukvården 2040. Resultat från utredningen sammanfattas i delrapporter om olika perspektiv på vården. Tillsammans med en slutrapport kommer de att bilda underlag för beslut om konkreta förändringar i den framtida vården.

Användbara fakta och analyser

Resultat från utredningen är användbara för alla som arbetar med eller är intresserade av hälso- och sjukvårdens utvecklingen. De finns sammanställda i delrapporter som kompletteras av sammanfattande presentationer, diskussionsmaterial och intervjufilmer.

Utredningsarbetet utgår från följande huvudfrågor:

  • Hur kommer framtiden att se ut?
  • Vilka utmaningar och möjligheter finns det och vad betyder de för hälso- och sjukvården?
  • Vilka är konsekvenserna?
  • Vilka vägval kan bli aktuella?

Delrapporter med framtidsanalyser

Delrapporterna belyser några centrala perspektiv på hälso- och sjukvården. De kompletteras med sammanfattande presentationer, diskussionsmaterial och filmade intervjuer med rapportförfattarna.

Arbetsprocess och tidsplan

Utredningen startade 2018 och pågår till 2022. Under den första perioden har arbetet fokuserat på att identifiera frågor, samla in fakta, analysera konsekvenser, diskutera utmaningar och publicera delrapporter. Under 2021–2022 sammanställs analyser, utmaningar och möjliga lösningar som presenteras i en slutrapport.

HSF-Arbetsprocess_webb_03.png

Organisation

Utredningen leds av en parlamentarisk grupp bestående av två ledamöter från varje parti i regionfullmäktige och en styrgrupp. Arbetet samordnas och drivs av en projektgrupp på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, i samverkan med interna och externa nätverk, referensgrupper och aktörer.
Se vilka som ingår i den parlamentariska gruppen.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?