Framtidens hälso- och sjukvård

Stockholms län är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. För att möta dagens och framtidens vårdbehov genomför Region Stockholm en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. En satsning som ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder.

Stockholms län växer med cirka 38 000 invånare varje år. Den största ökningen märks i de yngre och äldre åldrarna. Den stora satsningen på hälso- och sjukvården ska säkerställa att dagens och framtidens invånare enkelt har tillgång till rätt vård, med rätt kompetens, på rätt plats, i rätt tid utifrån sina vårdbehov.

Sjukhus rustas upp

En central del i satsningen är att Stockholms läns sjukhus byggs om och byggs ut. Nya byggnader med moderna lokaler, ny teknik och modernisering av befintliga byggnader skapar fler vårdplatser och vårdtillfällen. Det ger också vårdens medarbetare förutsättningar att arbeta på nya sätt.

Nya Karolinska Solna

Byggprojektet Nya Karolinska Solna, NKS, är färdigt. Det betyder att Karolinska Universitetssjukhuset har fått helt nya byggnader i Solna. Sjukhuset tog emot de första patienterna i de nya lokalerna i slutet av 2016 och inflyttningen har fortsätt under 2018. Till det nybyggda universitetssjukhuset kommer de patienter som är svårast sjuka och skadade.

Ny struktur för akut vård

En ny struktur för den akuta vården ska ge invånarna enklare tillgång till rätt akut vård utifrån sina vårdbehov. Den akuta vården utanför akutsjukhusen förstärks på flera sätt. Bland annat etableras tio nya närakuter som kan ta hand om mer resurskrävande akuta skador och sjukdomar. Nio av dem har etablerats under 2018 och under 2019 tillkommer en ytterligare närakut i Stockholms innerstad.

Närmare samarbete

Det görs också insatser för att skapa närmare samarbete mellan olika vårdgivare, såsom sjukhus och vårdcentraler, i ett nätverk kring patienten. Vårdcentralerna får ett tydligare uppdrag och utökade resurser för att fortsatt vara den närmaste mottagningen när man behöver träffa en läkare eller en sjuksköterska.

Digital utveckling

Utveckling av digitala tjänster gör det lättare för invånare att vara informerade och delaktiga i sin vård. E-tjänsterna på 1177 Vårdguiden ökar i popularitet och allt fler invånare förnyar recept, läser ur sin journal, beställer tid, av- och ombokar tider där. Det utvecklas också allt fler möjligheter för invånare att kontakta vården digitalt. Till exempel väntas fler husläkarmottagningar erbjuda digitala vårdbesök.

En ny vårdinformationsmiljö är under utveckling. Det innebär en förändring av hälso- och sjukvårdens befintliga IT-stöd, inklusive journalsystem, som ska förenkla utbytet av patientinformation mellan vårdgivare och minska administrativ hantering av patientinformation och pappershantering. Invånare ska få ökad insyn i information rörande sin egen hälsa och vårde och även kunna bidra med information till vården.

Geriatrik, psykiatri och barn

Särskilda satsningar görs inom geriatrik, psykiatri samt vård av barn och unga. Vård och omsorg för äldre ska bli mer sammanhängande, patientsäker och effektiv, oavsett om det är Region Stockholm eller kommunen som har ansvaret.

Cancervård

För att snabbare upptäcka cancer och korta tiden till rätt behandling har ett diagnostiskt centrum på Danderyds sjukhus öppnat. Sedan tidigare finns ett liknande centrum på Södertälje sjukhus.

Extra satsning på förlossning

Från och med hösten 2017 görs en extra satsning för att Region Stockholms förlossningsenheter ska kunna anställa fler medarbetare. En högre grundbemanning året om ska göra det enklare att klara perioder då det är extra hög belastning, till exempel under sommaren. Det skapas också en ny förlossningsenhet på St Görans sjukhusområde.

Forskning närmare vården

Det finns många olösta behov inom stora folksjukdomar och kroniska sjukdomar, vilket både orsakar lidande bland många invånare och tar stora resurser i anspråk. För att få ännu snabbare resultat till nytta för invånarna knyts forskningen allt närmare vårdens dagliga verksamheter. Det innebär också att patienterna kan bli mer delaktiga i utvecklingen av nya medicinska genombrott.