Vårdcentralen - första valet för att träffa en läkare eller sjuksköterska

Husläkarmottagningen, eller vårdcentralen som de också kallas, tar emot både barn och vuxna för fysiska besvär, men även psykiska. Här finns till exempel tillgång till psykolog. Många vårdcentraler har drop in-tider och ofta kan du boka akuttider samma dag hos läkare och sjuksköterskor.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

En ny struktur för akut vård med fem vårdformer närmare invånaren. Den akuta vården utanför akutsjukhusen förstärks. Vårdcentralen är den närmaste mottagningen för den som behöver träffa en läkare eller en sjuksköterska.

Syfte

Invånarna ska få bättre och snabbare akut vård genom att i högre utsträckning direkt hamna på rätt plats. Alla aktörer inom den akuta vården i länet samarbetar för att alla invånare ska få rätt akut vård utifrån sina medicinska behov.

Vem påverkas och tidplan

Länets invånare ska ha nära till rätt akut vård. Det finns över 200 vårdcentraler i länet med specialister på det mesta. De har öppet dagtid alla vardagar. Husläkarjourerna tar emot kvällstid och helger.

Kort om vårdcentralen

Vårdcentralerna tar emot barn och vuxna med till exempel hög feber, urinvägs-, luftvägs- eller hudinfektion, akut försämring av kroniska sjukdomar, sårskador eller akuta utslag.

På vårdcentralen arbetar framförallt läkare som är specialister i allmänmedicin och specialistutbildade sjuksköterskor. På vårdcentralen är det även möjligt att träffa kuratorer, psykologer och andra yrkesgrupper.

Här behandlas barn och vuxna för sjukdomar och besvär som till exempel

 • halsont, hög feber, allergier
 • urinvägsinfektioner, yrsel eller ryggont
 • kroniska sjukdomar som diabetes

Vårdcentralen kan också

 • lägga om sår 
 • ta bort stygn efter mindre kirurgiska ingrepp
 • mäta blodtryck
 • ge stöd vid oro eller nedstämdhet
 • ge råd och stöd till den som vill förändra sina levnadsvanor till exempel när det gäller rökning, matvanor, fysisk aktivitet eller alkohol

Vissa mottagningar har ytterligare uppdrag. De så kallade första linjen-mottagningarna kan till exempel hjälpa barn som mår dåligt psykiskt. Andra har speciella äldrevårdsmottagningar eller specialistkunskap inom astma-/KOL

Vårdcentralen har minst öppet klockan 8-17 varje vardag.

På 1177.se finns kontaktuppgifter till samtliga mottagningar inom Region Stockholm

Ring 112 vid fara för liv

Så här förstärks den akuta vården i länet

 • 1177 Vårdguiden på telefon får ett utvecklat verktyg så att de kan ge tydligare hänvisning.
 • Vårdcentralerna får utökade resurser för att fortsatt vara den närmaste mottagningen för den som behöver träffa en läkare eller sjuksköterska.
 • Husläkarjourerna har öppet på kvällar och helger för att ta hand om besvär som inte kan vänta när vårdcentralerna är stängda.
 • Länet får tio nya närakuter för resurskrävande akuta skador och sjukdomar som idag tas om hand på akutsjukhusens akutmottagningar.
 • En ny intensivakut vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna tar enbart emot de allra svårast sjuka och skadade patienterna. De kommer till intensivakuten med helikopter, ambulans eller via remiss.
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?