Närakuten - för skador och sjukdomar som inte kan vänta

Hittills har tio närakuter öppnat och ytterligare en är på väg. Närakuterna kan ta hand om och behandla mer resurskrävande akuta skador och sjukdomar som inte är livshotande. Det vill säga många av de sjukdomstillstånd och skador som invånare tidigare behövt vända sig till en akutmottagning för att få hjälp med.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

En ny struktur för akut vård med fem vårdformer närmare invånaren. Den akuta vården utanför akutsjukhusen förstärks. Närakuten tar emot personer som kommer dit på egen hand eller i ambulans. Besvär som tidigare tagits om hand på akutsjukhusens akutmottagningar kan tas om hand på en närakut.

Syfte

Invånarna ska få bättre och snabbare akut vård genom att i högre utsträckning direkt hamna på rätt plats. Alla aktörer inom den akuta vården i länet samarbetar för att alla invånare ska få rätt akut vård utifrån sina medicinska behov.

Vem påverkas och tidplan

Länets invånare ska ha nära till rätt akut vård. Hittills har tio närakuter öppnat: Närakut Haga, Järva, Nacka, Handen, Danderyd, Huddinge, Rosenlund, Sollentuna, Norrtälje och Södertälje. Planen är att den elfte ska ligga i Stockholms innerstad.

Kort om närakuterna

De nya närakuterna har öppet klockan 8 - 22 alla dagar för både vuxna och barn från 0 år. Genom att närakuten har tillgång till både röntgen och laboratorium fungerar den som en mindre akutmottagning. Tanken är att närakuterna allt oftare ska vara ett alternativ till akutsjukhusens akutmottagningar. De har möjlighet att hjälpa invånare med akuta sjukdomstillstånd såsom buksmärtor, misstänkt propp i ben, akuta allergiska besvär, större sårskador, misstänkta arm- och benbrott eller hjärnskakning. Till närakuten kan man komma till på egen hand eller i ambulans.

På närakuterna finns:

  • specialistläkare i allmänmedicin och specialistsjuksköterskor
  • kompetens för barn och äldre
  • nära samarbete med andra specialister.
  • röntgen och laboratorier för provtagning.

Här finns platser där patienter kan ligga kvar några timmar för observation. Det gör att personalen kan bedöma om patienten kan gå hem eller behöver läggas in på ett akutsjukhus.

Läs mer om närakuterna på 1177  Vårdguiden

Ring 112 vid fara för liv

Så här förstärks den akuta vården i länet

  • 1177 Vårdguiden på telefon får ett utvecklat verktyg så att de kan ge tydligare hänvisning.
  • Vårdcentralerna får utökade resurser för att fortsatt vara den närmaste mottagningen för den som behöver träffa en läkare eller sjuksköterska.
  • Husläkarjourerna har öppet på kvällar och helger för att ta hand om besvär som inte kan vänta när vårdcentralerna är stängda.
  • Länet får tio nya närakuter för resurskrävande akuta skador och sjukdomar som idag tas om hand på akutsjukhusens akutmottagningar.
  • En ny intensivakut vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna tar enbart emot de allra svårast sjuka och skadade patienterna. De kommer till intensivakuten med helikopter, ambulans eller via remiss.
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?