Länets jourläkarbilar

Länets tre jourläkarbilar finns för dem som har behov av akut vård men har svårt att ta sig till en mottagning. De bemannas av jourläkare som är specialister i allmänmedicin eller akutsjukvård. De kan göra medicinska bedömningar och ge viss behandling i hemmet. Det är sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden på telefon som bedömer om patienten behöver komma i kontakt med en jourläkare.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

En ny struktur för akut vård med fem vårdformer närmare invånaren. Den akuta vården utanför akutsjukhusen förstärks. Vid ett samtal till 1177 Vårdguiden bedömer en sjuksköterska om patienten behöver komma i kontakt med en jourläkare.

Syfte

En ny struktur för akut vård med fem vårdformer närmare invånaren. Den akuta vården utanför akutsjukhusen förstärks. Vid ett samtal till 1177 Vårdguiden bedömer en sjuksköterska om patienten behöver komma i kontakt med en jourläkare.

Vem påverkas och tidplan

Länets invånare ska ha nära till rätt akut vård. Jourläkarbilarna bemannas kvällar, nätter och helger för dem som har akut behov av vård men har svårt att ta sig till en mottagning.

Jourläkarbilarna bemannas av jourläkare som är specialister i allmänmedicin eller akutsjukvård och kan göra medicinska bedömningar och ge viss behandling i hemmet. Jourläkaren kan hjälpa till med ungefär samma sjukdomar och skador som man kan få hjälp med på en vårdcentral eller närakut, till exempel:

  • långvarig hosta och feber
  • urinvägsbesvär
  • yrsel
  • öronbesvär
  • hudutslag samt mindre skärskador som behöver sys

Ring 1177 för att få hjälp av en jourläkare.

Jourläkarna kan besöka patienter i alla åldrar som bor eller vistas i hela Region Stockholm. I möjligaste mån försöker de prioritera och ta hänsyn till barnfamiljer, äldre och funktionshindrade. Det är alltid det medicinska behovet som avgör om och hur snabbt patienten kan få hjälp genom ett hembesök eller genom ett telefonsamtal.

När en invånare eller närstående ringer 1177 gör en sjuksköterska en bedömning om det finns behov av att komma i kontakt med en jourläkare. Om sjuksköterskan på 1177 Vårdguiden på telefon bedömt att kontakt med en jourläkare behövs så kommer läkaren att ringa upp patienten och meddela om och när de kommer hem till patienten. Om det visar sig att patienten behöver en annan form av hjälp eller stöd, kan de hjälpa till att hänvisa vidare till rätt vårdform. Jourläkaren samverkar med kommunen, socialtjänsten, polis och ambulans och är verksam inom hela Region Stockholm.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?