Länets jourläkarbilar

Länets tre jourläkarbilar finns för dem som har behov av akut vård men har svårt att ta sig till en mottagning. De bemannas av jourläkare som är specialister i allmänmedicin. De kan göra medicinska bedömningar och ge enklare behandling i hemmet. Det är sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden på telefon som bedömer om en jourläkarbil ska skickas ut.

Detta gör vi

En ny struktur för akut vård med fem vårdformer närmare invånaren. Den akuta vården utanför akutsjukhusen förstärks. Vid ett samtal till 1177 Vårdguiden bedömer en sjuksköterska om en jourläkarbil ska skickas hem till patienten.

Syfte

En ny struktur för akut vård med fem vårdformer närmare invånaren. Den akuta vården utanför akutsjukhusen förstärks. Vid ett samtal till 1177 Vårdguiden bedömer en sjuksköterska om en jourläkarbil ska skickas hem till patienten.

Vem påverkas och tidplan

Länets invånare ska ha nära till rätt akut vård. Jourläkarbilarna rullar kvällar, nätter och helger för dem som har akut behov av vård men har svårt att ta sig till en mottagning.

Kort om jourläkarbilarna

Jourläkarbilarna bemannas av jourläkare som är specialister i allmänmedicin kan göra medicinska bedömningar och ge enklare behandling i hemmet. Jourläkaren kan hjälpa till med sjukdomar och skador som till exempel:

  • långvarig hosta och feber
  • urinvägsbesvär
  • yrsel
  • öronbesvär
  • hudutslag samt mindre skärskador som behöver sys.

Ring 1177 för att få hjälp av en jourläkare

Jourläkarna besöker främst äldre personer, familjer med småbarn (över ett år) och patientgrupper som kan ha det svårare att åka hemifrån på kvällen och natten.

När en invånare eller närstående ringer 1177 gör en sjuksköterska en bedömning om det finns behov av att skicka hem en jourläkare.

Jourläkaren kan komma inom en och en halv timme, och de är verksamma inom hela Stockholms län. De håller kontakten med den som kontaktat 1177, så att man vet när de kommer. Jourläkaren samverkar med kommunen, socialtjänsten, polis och ambulans. Visar det sig att det behövs annan form av hjälp eller stöd, hjälper de till att hänvisa vidare.

Ring 112 vid fara för liv

Så här förstärks den akuta vården i länet

  • 1177 Vårdguiden på telefon får ett utvecklat verktyg så att de kan ge tydligare hänvisning.
  • Vårdcentralerna får utökade resurser för att fortsatt vara den närmaste mottagningen för den som behöver träffa en läkare eller sjuksköterska.
  • Husläkarjourerna har öppet på kvällar och helger för att ta hand om besvär som inte kan vänta när vårdcentralerna är stängda.
  • Länet får tio nya närakuter för resurskrävande akuta skador och sjukdomar som idag tas om hand på akutsjukhusens akutmottagningar.
  • En ny intensivakut vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna tar enbart emot de allra svårast sjuka och skadade patienterna. De kommer till intensivakuten med helikopter, ambulans eller via remiss.
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!