Intensivakuten på Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Karolinska Universitetssjukhuset Solna har ett nytt uppdrag med en ny vårdform, intensivakut. Intensivakuten på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna tar emot patienter från hela länet som kommer i ambulans, helikopter eller med remiss från en annan vårdgivare. Det är vårdbehovet som avgör om intensivakuten är rätt vårdform. Även patienter som redan går på behandling på sjukhuset kan komma hit akut.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Karolinska Solnas akutmottagning för vuxna blev intensivakut 1 maj 2018; en helt ny vårdform i Sverige för de svårast sjuka och skadade patienterna.

Syfte

Sjukhusets uppdrag är att bedriva högspecialiserad vård. Till intensivakuten förs de patienter som är så allvarligt sjuka att de behöver sjukhusets medicinskt och tekniskt mycket avancerade resurser.

Vem påverkas och tidplan

Intensivakuten öppnade i maj 2018 för patienter som verkligen behöver sjukhusets resurser, som traumapatienter, patienter med dykarsjuka eller rökförgiftning och behöver tryckkammarbehandling. Även patienter som går på återkommande behandling på Karolinska kan komma till intensivakuten.

Kort om intensivakuten på Karolinska Solna

Intensivakuten är en ny vårdform i länets struktur för akutsjukvård. Det är inte en akutmottagning där man kan gå in, anmäla sig och sätta sig i väntrummet. Till intensivakuten kommer de allra svårast sjuka och skadade patienterna med helikopter, ambulans eller med remiss från en annan vårdgivare. Det är vårdbehovet som avgör om intensivakuten är rätt vårdform. 

Intensivakuten är en vårdform som inte tidigare funnits i Sverige. I Sverige finns en tradition med öppna akutmottagningar på sjukhusen. Den nya akuten vid Karolinska Solna följer en annan princip, som redan tillämpas i andra nordiska huvudstäder. Sjukhusets uppdrag är att bedriva högspecialiserad vård och till den nya akuten förs de patienter som är så allvarligt sjuka att de behöver sjukhusets medicinskt och tekniskt mycket avancerade resurser.

Ring 112 vid fara för liv

Så här förstärks den akuta vården i länet

  • 1177 Vårdguiden på telefon får ett utvecklat verktyg så att de kan ge tydligare hänvisning.
  • Vårdcentralerna får utökade resurser för att fortsatt vara den närmaste mottagningen för den som behöver träffa en läkare eller sjuksköterska.
  • Husläkarjourerna har öppet på kvällar och helger för att ta hand om besvär som inte kan vänta när vårdcentralerna är stängda.
  • Länet får tio nya närakuter för resurskrävande akuta skador och sjukdomar som idag tas om hand på akutsjukhusens akutmottagningar.
  • En ny intensivakut vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna tar enbart emot de allra svårast sjuka och skadade patienterna. De kommer till intensivakuten med helikopter, ambulans eller via remiss.

 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?