Husläkarjour - en kvälls- och helgöppen vårdcentral

Den som behöver vård när vårdcentralen har stängt och bedömer att det inte kan vänta till nästa dag, kan få hjälp på en husläkarjour. De hjälper även barn från sex månader.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

En ny struktur för akut vård med fem vårdformer närmare invånaren. Den akuta vården utanför akutsjukhusen förstärks. Det finns 12 husläkarjourer idag, de flesta kallades tidigare närakuter men i samband med att närakuterna fått ett utökat uppdrag har de stegvis bytt namn till husläkarjourer.

Syfte

Invånarna ska få bättre och snabbare akut vård genom att i högre utsträckning direkt hamna på rätt plats. Alla aktörer inom den akuta vården i länet samarbetar för att alla invånare ska få rätt akut vård utifrån sina medicinska behov.

Vem påverkas och tidplan

Länets invånare ska ha nära till rätt akut vård. Husläkarjourerna tar emot vuxna och barn över sex månader och har öppet vardagar klockan 17–22 och helger klockan 8–22.

Kort om husläkarjourer

Husläkarjouren erbjuder akut vård på vardagkvällar och helger. Hit kan den som behöver vård när vårdcentralen har stängt och inte kan vänta till nästa dag vända sig. Husläkarjouren tar även emot barn från sex månader.

Husläkarjourerna har öppet klockan 17 – 22 på vardagar och klockan 8 – 22 på helgdagar.

Välj någon av följande mottagningar:

Akalla husläkarjour

Brommaplans husläkarjour

Gullmarsplans husläkarjour

Jakobsbergs husläkarjour

Huddinge husläkarjour

Liljeholmens husläkarjour

Sabbatsbergs husläkarjour

Solna husläkarjour

Husläkarjouren Södertälje

Husläkarjouren Söder

Husläkarjouren Täby 

Husläkarjour med kortare öppettider

Husläkarjouren i Norrtälje har öppet måndag - fredag klockan 17 – 20, lördag och söndag klockan 8 – 18. Mottagningen tar endast emot bokade besök.

Läs mer och hitta vård på vårdguiden 1177

Ring 112 vid fara för liv

Så här förstärks den akuta vården i länet

  • 1177 Vårdguiden på telefon får ett utvecklat verktyg så att de kan ge tydligare hänvisning.
  • Vårdcentralerna får utökade resurser för att fortsatt vara den närmaste mottagningen för den som behöver träffa en läkare eller sjuksköterska.
  • Husläkarjourerna har öppet på kvällar och helger för att ta hand om besvär som inte kan vänta när vårdcentralerna är stängda.
  • Länet får tio nya närakuter för resurskrävande akuta skador och sjukdomar som idag tas om hand på akutsjukhusens akutmottagningar.
  • En ny intensivakut vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna tar enbart emot de allra svårast sjuka och skadade patienterna. De kommer till intensivakuten med helikopter, ambulans eller via remiss.

 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?