Barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna – BUMM

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, BUMM, är till för barn och ungdomar till och med 17 år. De hjälper barn med kroniska sjukdomar, som till exempel allergi, astma eller eksem som inte kan behandlas på vårdcentralen, men också barn som har ont i magen eller har urinvägsproblem. Hit kan föräldrar också komma med funderingar kring sitt barns utveckling eller tillväxt.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

En ny struktur för akut vård med fem vårdformer närmare invånaren. Den akuta vården utanför akutsjukhusen förstärks. BUMM kallas de barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna i länet. Här finns barnläkare och barnsjuksköterskor.

Syfte

Invånarna ska få bättre och snabbare akut vård genom att i högre utsträckning direkt hamna på rätt plats. Alla aktörer inom den akuta vården i länet samarbetar för att alla invånare ska få rätt akut vård utifrån sina medicinska behov.

Vem påverkas och tidplan

Länets invånare ska ha nära till rätt akut vård. BUMM-mottagningarna har öppet dagtid alla vardagar.

Kort om BUMM – barn- och ungdomsmottagningar

På BUMM – barn- och ungdomsmottagningarna – inns barnläkare och barnsjuksköterskor. Barn upp till ett år kan få tid hos barnläkare samma dag.  

När det gäller tillfälliga sjukdomar hos i övrigt friska barn tar BUMM emot barn upp till ett år ålder. Om ett barn som är äldre än tolv månader blir tillfälligt sjuk ska man kontakta vårdcentralen. I Stockholms län finns cirka 35 barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som tar emot barn som behöver träffa en barnspecialist. 

På 1177 Vårdguiden hittar du alla Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar i Stockholms län 

På 1177 Vårdguiden finns också alla mottagningar med ytterligare specialisering som koncentrationssvårigheter, problem med övervikt och psykiska besvär. 

Ring 112 vid fara för liv

Så här förstärks den akuta vården i länet

  • 1177 Vårdguiden på telefon får ett utvecklat verktyg så att de kan ge tydligare hänvisning.
  • Vårdcentralerna får utökade resurser för att fortsatt vara den närmaste mottagningen för den som behöver träffa en läkare eller sjuksköterska.
  • Husläkarjourerna har öppet på kvällar och helger för att ta hand om besvär som inte kan vänta när vårdcentralerna är stängda.
  • Länet får tio nya närakuter för resurskrävande akuta skador och sjukdomar som idag tas om hand på akutsjukhusens akutmottagningar.
  • En ny intensivakut vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna tar enbart emot de allra svårast sjuka och skadade patienterna. De kommer till intensivakuten med helikopter, ambulans eller via remiss.
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?