Specialistakuter för psykiatri, ögon, gyn och tänder

Den som har behov av specialistvård som inte kan vänta kan vända sig till någon av specialistakuterna i Stockholms län. Det gäller till exempel tandskador, psykiatri, gynekologi och ögon.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

En ny struktur för akut vård med fem vårdformer närmare invånaren. Den akuta vården utanför akutsjukhusen förstärks.

Syfte

Invånarna ska få bättre och snabbare akut vård genom att i högre utsträckning direkt hamna på rätt plats. Alla aktörer inom den akuta vården i länet samarbetar för att alla invånare ska få rätt akut vård utifrån sina medicinska behov.

Vem påverkas och tidplan

Länets invånare ska ha nära till rätt akut vård. Vid akuta sjukdomstillstånd som gäller psykiatri, beroendevård, ögon, gynekologi och tandvård finns specialistakuter med varierande öppettider.

Kort om specialistakuter för psykiatri, ögon, gyn och tänder

Vid akuta sjukdomstillstånd som gäller psykiatri, beroendevård, ögon, gynekologi och tandvård finns specialistakuter med varierande öppettider.

Gynakut

Gynakuten på Södersjukhuset kan hjälpa till vid akuta symtom, men tar endast emot dem som har tagit kontakt via telefon innan besök.

Genom att alltid först ringa 1177 vid akuta gynekologiska besvär kan man få hjälp med vart man ska vända sig.

Specialistakuter inom psykiatri

Den som har akuta psykiska problem kan få hjälp via Beroendeakuten Stockholm eller  den gemensamma länsakutmottagningen på S:t Görans sjukhus. Här kan den som är över 18 år få akut psykiatrisk hjälp dygnet runt.

Ungdomar under 18 år kan under dagtid kontakta någon av BUP:s öppenvårdsmottagningar. Under kvällar och helger finns en akutmottagning på Sachsgatan 10, bredvid Södersjukhuset, som tar emot barn och unga. Ungdomar under 20 år kan också vända sig till Maria Ungdom. 

Tandakut

I första hand ska man kontakta sin egen tandläkare vid akut tandvärk eller om man råkat ut för en tandolyckaFolktandvårdens akutmottagning CityAkuten Tandvård eller Distriktstandvården Drottninggatan tar emot om den egna tandläkaren inte har möjlighet att hjälpa till. Det finns även andra, privata tandläkare som tar emot akuta besök.

Det är bra att ringa innan man åker till tandläkarmottagningen, så att de är förberedda på besöket.

Ögonakuter

Ögonakuterna tar hand om akuta synhotande tillstånd. Vid ögonbesvär som inte är akuta får invånarna hjälp vid andra ögonmottagningar i länet. Den som har ögonbesvär rekommenderas att alltid ringa telefonnummer 1177 för att bli hänvisad till rätt mottagning.

Ögonakuten, S:t Eriks Ögonsjukhus

Akut ögonmottagning, Södersjukhuset AB

Se 1177 Vårdguiden för kontaktuppgifter till specialistakuterna 

Ring 112 vid fara för liv

Så här förstärks den akuta vården i länet

  • 1177 Vårdguiden på telefon får ett utvecklat verktyg så att de kan ge tydligare hänvisning.
  • Vårdcentralerna får utökade resurser för att fortsatt vara den närmaste mottagningen för den som behöver träffa en läkare eller sjuksköterska.
  • Husläkarjourerna har öppet på kvällar och helger för att ta hand om besvär som inte kan vänta när vårdcentralerna är stängda.
  • Länet får tio nya närakuter för resurskrävande akuta skador och sjukdomar som idag tas om hand på akutsjukhusens akutmottagningar.
  • En ny intensivakut vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna tar enbart emot de allra svårast sjuka och skadade patienterna. De kommer till intensivakuten med helikopter, ambulans eller via remiss.
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?