Barnakuterna vid akutsjukhusen

Om ett barn hastigt blir allvarligt sjukt eller skadat finns det tre barnakutmottagningar i Stockholms län som har öppet dygnet runt.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

En ny struktur för akut vård med fem vårdformer närmare invånaren. Den akuta vården utanför akutsjukhusen förstärks. Barnakuterna vid akutsjukhusen tar emot barn och unga 0–17 år med allvarliga sjukdomstillstånd som kräver omedelbar vård, till exempel andningssvårigheter och kramper.

Syfte

Invånarna ska få bättre och snabbare akut vård genom att i högre utsträckning direkt hamna på rätt plats. Alla aktörer inom den akuta vården i länet samarbetar för att alla invånare ska få rätt akut vård utifrån sina medicinska behov.

Vem påverkas och tidplan

Länets invånare ska ha nära till rätt akut vård. Närakuterna och husläkarjourerna har öppet kvällstid och helger. Det finns tre barnakuter i länet: Sachsska barn- och ungdomssjukhuset på Södermalm, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och i Huddinge.

Kort om barnakuterna vid akutsjukhusen

Om ett barn hastigt blir allvarligt sjukt eller skadat finns det tre barnakutmottagningar i Stockholms län som har öppet dygnet runt. Vart man ska åka beror på vad som hänt barnet. Genom att ringa 1177 får den som är osäker hjälp att veta vart man ska vända sig.  Där kan de dessutom hjälpa till med att bedöma om barnet kan få hjälp på en vid någon annan mottagning t.ex. närakut istället. På barnakuten tas alltid de svårast sjuka omhand först. Därför kan den som är mindre allvarligt sjuk få vänta eller bli hänvisad till en annan mottagning. Om barnet är äldre än 17 år ska man åka till en vuxenakut.

Är du osäker på vart du ska åka, ring telefon 1177

Tre barnakuter

Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna 

Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge 

Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset 

Så här förstärks den akuta vården i länet

  • 1177 Vårdguiden på telefon får ett utvecklat verktyg så att de kan ge tydligare hänvisning.
  • Vårdcentralerna får utökade resurser för att fortsatt vara den närmaste mottagningen för den som behöver träffa en läkare eller sjuksköterska.
  • Husläkarjourerna har öppet på kvällar och helger för att ta hand om besvär som inte kan vänta när vårdcentralerna är stängda.
  • Länet får tio nya närakuter för resurskrävande akuta skador och sjukdomar som idag tas om hand på akutsjukhusens akutmottagningar.
  • En ny intensivakut vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna tar enbart emot de allra svårast sjuka och skadade patienterna. De kommer till intensivakuten med helikopter, ambulans eller via remiss.
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?