E-tjänster

Att kunna ta del av sin egen medicinska information ökar patienters delaktighet i sin vård. E-tjänster möjliggör också effektivare och mer patientsäkra arbetssätt för vårdgivare.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

En ny struktur för akut vård med fem vårdformer närmare invånaren. Den akuta vården utanför akutsjukhusen förstärks. Satsning på e-hälsa och appar för vårdens e-tjänster.

Syfte

Invånarna ska få bättre och snabbare akut vård genom att i högre utsträckning direkt hamna på rätt plats. Alla aktörer inom den akuta vården i länet samarbetar för att alla invånare ska få rätt akut vård utifrån sina medicinska behov.

Vem påverkas och tidplan

Länets invånare ska ha nära till rätt akut vård. Närakuterna och husläkarjourerna tar emot kvällstid och helger. Vårdguiden ger sjukvårdsrådgivning dygnet runt.

Kort om e-tjänster

E-tjänster är en viktig del i vården och gör det lättare för invånare att vara informerade och delaktiga i sin vård. Mer än 1,4 miljoner stockholmare använder 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Populäraste tjänsterna

Den populäraste e-tjänsten på 1177.se är att läsa sin journal. Förra året gjordes 2,9 miljoner inloggningar i journal via nätet. En annan populär e-tjänst är att förnya recept som under 2018 användes av stockholmare för att förnya 314 000 recept.

Hos många mottagningar går det att se bokade tider samt boka, avboka eller omboka en tid. Under fjolåret bokades 302 000 besök hos vården via e-tjänsterna på 1177.se och antalet bokningar via e-tjänsten ökar hela tiden.

Läs mer om e-tjänster som finns tillgängliga på 1177.se

1177 Vårdguiden som app

Appen 1177 Vårdguiden är utvecklad av Region Stockholm i samarbete med Inera. Den ger snabb åtkomst till alla e-tjänster på 1177.se och möjlighet att skapa genvägar till sina favoriter bland både e-tjänsterna och sidor på 1177 Vårdguiden.

 

Ring 112 vid fara för liv

Så här förstärks den akuta vården i länet

  • 1177 Vårdguiden får ett utvecklat verktyg så att de kan ge tydligare vägledning.
  • Vårdcentralerna får utökade resurser för att fortsatt vara den närmaste mottagningen för den som behöver träffa en läkare eller sjuksköterska.
  • Husläkarjourerna har öppet på kvällar och helger för att ta hand om besvär som inte kan vänta när vårdcentralerna är stängda.
  • Länet får tio nya närakuter för resurskrävande akuta skador och sjukdomar som idag tas om hand på akutsjukhusens akutmottagningar.
  • En ny intensivakut vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna tar enbart emot de allra svårast sjuka och skadade patienterna. De kommer till intensivakuten med helikopter, ambulans eller via remiss.
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?