E-tjänster

Att kunna ta del av sin egen medicinska information ökar patienternas delaktighet i sin vård. Region Stockholm har landets största utbud av e-tjänster via 1177.se. E-tjänster möjliggör också effektivare och mer patientsäkra arbetssätt för vårdgivare.

Detta gör vi

En ny struktur för akut vård med fem vårdformer närmare invånaren. Den akuta vården utanför akutsjukhusen förstärks. Satsning på e-hälsa och appar för vårdens e-tjänster.

Syfte

Invånarna ska få bättre och snabbare akut vård genom att i högre utsträckning direkt hamna på rätt plats. Alla aktörer inom den akuta vården i länet samarbetar för att alla invånare ska få rätt akut vård utifrån sina medicinska behov.

Vem påverkas och tidplan

Länets invånare ska ha nära till rätt akut vård. Närakuterna och husläkarjourerna tar emot kvällstid och helger. Vårdguiden ger sjukvårdsrådgivning dygnet runt.

Kort om e-tjänster

E-tjänster är en viktig del i vården och gör det lättare för invånare att vara informerade och delaktiga i sin vård. Region Stockholm har landets största utbud av e-tjänster via 1177.se och 2017 ökade användningen med 26 procent. Fler än 1,1 miljoner stockholmare använder e-tjänsterna.

Större delaktighet för patienterna

På 1177.se kan invånare få råd om egenvård och hitta kontaktuppgifter till husläkare, specialister, tandvård, närakuter och akutmottagningar. Genom e-tjänsterna går det bland annat att förnya recept, läsa ur sin journal, beställa tid, av- och omboka en tid, hålla koll på sina läkemedel, ställa frågor till vården och beställa tester som kan göras i hemmet.


Under 2017 bokade stockholmare drygt 210 000 tider och förnyade drygt 230 000 recept på 1177.se. Cirka 4 000 inloggningar gjordes per dag för att läsa sin journal via nätet.

Läs mer om e-tjänster som finns tillgängliga på 1177.se

Digitala vårdmöten

Patienter kan möta vården via mobiltelefon, surfplatta eller dator. Det kan ske via video, livechatt eller automatiserade frågor och svar-chatt. Det finns möjlighet att ha kontakt med läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. I dagsläget erbjuder dock inte alla mottagningar digitala vårdmöten.

Det är samma pris för videomöten med vårdpersonal som för besök på en mottagning. Högkostnadsskyddet gäller precis som vanligt.

Appar för vårdens e-tjänster

En mobilapplikation utvecklas för att enkelt vägleda till rätt vårdgivare utifrån behov. En primärvårdsapp utvecklas för vårdcentraler i Region Stockholms regi. I primärvårdsappen kommer patienter i ett första steg kunna boka och omboka besökstider, genomföra videomöten och få möjlighet att kontakta vården digitalt.

Effektivt samarbete med säkra system

E-hälsa och it ökar möjligheten till samarbete mellan olika vårdgivare, såväl inom länet som över länsgränserna. Genom säkra och effektiva system kan flera vårdgivare som arbetar med en patient enkelt hitta och dela information, förutsatt att patienten ger sitt godkännande.

Ring 112 vid fara för liv

Så här förstärks den akuta vården i länet

  • 1177 Vårdguiden får ett utvecklat verktyg så att de kan ge tydligare vägledning.
  • Vårdcentralerna får utökade resurser för att fortsatt vara den närmaste mottagningen för den som behöver träffa en läkare eller sjuksköterska.
  • Husläkarjourerna har öppet på kvällar och helger för att ta hand om besvär som inte kan vänta när vårdcentralerna är stängda.
  • Länet får tio nya närakuter för resurskrävande akuta skador och sjukdomar som idag tas om hand på akutsjukhusens akutmottagningar.
  • En ny intensivakut vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna tar enbart emot de allra svårast sjuka och skadade patienterna. De kommer till intensivakuten med helikopter, ambulans eller via remiss.
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!