Akut vård närmare invånarna

Stockholms läns landsting inför en ny struktur för akut vård som gör att invånarna har nära till rätt vård, på rätt plats, i rätt tid utifrån sina vårdbehov. Den består av fem vårdformer: 1177 Vårdguiden, vårdcentraler, närakuter, akutmottagningar och intensivakut. Kartan är under uppdatering och ska kompletteras med länets över 200 vårdcentraler.

Här finns den akuta vården