Vårdgivarguiden

Vårdgivarguiden är en webbplats för information och tjänster till vårdgivare i Stockholms läns landsting.

Ambitionen är att du som arbetar i vården ska hitta den information och det stöd som behövs, både i administrativa frågor och i mötet med patienten. Snabbt, enkelt och samlat på ett ställe.


Informationen som nu finns samlad, kommer från landstingets tidigare webbplatser: Uppdragsguiden, E-tjänster läkemedel, eTjänstekort, Produktionssamordning, Smittskydd Stockholm, Vårdhygien, Demensrådet, Barnhälsovården och Vårdinformatik.