För dig som är aktiv stödperson

Är du aktiv stödperson? Tack för att du valt att vara ett stöd för en medmänniska. På den här sidan finner du information som är viktig för dig att ta del av i din roll som stödperson.

Så påverkas stödpersonsverksamheten av coronapandemin

Coronapandemin innebär att det råder vissa besöksrestriktioner inom psykiatrin som gör att stödpersoner tills vidare inte kan träffa sina patienter. Att träffa patienten är en viktig del i stödpersonsuppdraget och kommer att återupptas så snart det är tillåtet. I många fall kan stödpersonerna ändå hålla kontakten med sina patienter framför allt via telefon. Därför kan vi, när så är fallet, förordna nya uppdrag. Liksom tidigare tar vi emot ansökningar om att få stödperson.

Patientbesök under coronapandemin 

I stödpersonsuppdraget ingår att besöka patienten på vårdavdelningen, eller för dem som vårdas inom öppenvården, utanför avdelningen.  På grund av risken för smittspridning har detta, med hänsyn till både patienter och stödpersoner, frångåtts.

Besöksregler under coronapandemin. PDF      

Infobrev 

Infobrevet som innehåller viktig information om uppdraget samt aktuella nyheter i verksamheten, riktar sig till dig som är aktiv stödperson. Brevet kommer ut varje kvartal.

Infobrev om stödpersonsverksamheten mars 2021. PDF

Verksamhetsutveckling

Verksamheten utvecklas kontinuerligt och genomgår ständiga förbättringar. Just nu pågår ett omfattande digitaliseringsarbete som kommer att underlätta för dig som stödperson att redovisa dina uppdrag och även kommunicera med förvaltningen.

Förväntningar på dig som stödperson 

  • du ska vara medmänsklig och empatisk samt ha en stor dos av tålamod
  • du ska bistå patienten i personliga frågor
  • du ska regelbundet besöka patienten på vårdavdelningen, behandlingshemmet eller där patienten vistas, dock inte i hemmet
  • om patienten så önskar, och tiden passar, så ingår det i uppdraget att närvara vid förhandling i domstol.  

Tänk på att du som stödperson inte ersätter vårdpersonalens funktion och inte heller övertar du ansvaret för patientens ekonomi eller fungerar som juridiskt ombud. Som stödperson har du tystnadsplikt. Du får stöd och handledning av patientnämndens förvaltning. Dessutom får du arvode samt kostnadsersättning. I uppdraget ingår månatlig rapportering till patientnämndens förvaltning.

Föreläsningsserien "Stödet"

På grund av pandemin har föreläsningsserien ”Stödet” inte kunnat genomföras som vanligt. Så snart smittoläget tillåter kan föreläsningarna komma att återupptas. Eventuellt fortsätter de som webbaserade föreläsningar via video.

Rapportera dina uppdrag 

Tack för att du stödjer en patient – du gör en värdefull insats!
Efter sommaren kommer du kunna rapportera in din månadsrapport på webben genom att logga med e-legitimation. Vi lägger ut länken så snart systemet är klart.

Önskar du repetera stödpersonsutbildningen?

Du vet väl om att du alltid kan repetera vissa steg i utbildningen? Utbildningen är alltid öppen för dig som är aktiv stödperson och du finner länken nedan:

Inloggningsinfo webbutbildning. PDF  

Enkätfrågor för utvärdering av webbutbildning. Word

Webbutbildning för stödpersoner på patientnamnden.se

Allmän information om att bli eller få stödperson

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?