Vill du bli stödperson?

Att vara stödperson är ett uppdrag för dig som vill hjälpa en medmänniska.

Information om coronavirusutbrottet

Coronavirusutbrottet innebär också att det råder besöksrestriktioner inom psykiatrin vilket gör att stödpersoner tills vidare inte kan träffa sina patienter. Det är ju annars en viktig del i stödpersonsuppdraget. Vi förordnar heller inte några nya uppdrag tillsvidare. Däremot fortsätter vi att ta emot ansökningar om att få stödperson. 

Stödperson

Att i en svår situation ha någon att tala med uppfattar nog alla människor som kanske den viktigaste hjälpen man kan få. Patienter som tvångsvårdas i psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har rätt att få en stödperson under tiden tvångsvården eller isoleringen pågår. Om patienten och stödpersonen så önskar kan uppdraget därefter förlängas med ytterligare fyra veckor.

Som stödperson får du:

 • inblick i den psykiatriska vården
 • möjlighet att öka din kunskap om människor
 • nya givande upplevelser

Förväntningar på dig som stödperson:

 • du ska vara medmänsklig och empatisk
 • bistå patienten i personliga frågor
 • regelbundet besöka patienten på vårdavdelningen, behandlings- hemmet eller där patienten vistas, dock inte i hemmet
 • rätt att närvara vid förhandling i domstol

Som stödperson har du tystnadsplikt. Du får stöd och handledning av patientnämndens förvaltning och ett arvode samt kostnadsersättning. I uppdraget ingår viss rapportering till patientnämndens förvaltning.

Så utses en stödperson

Chefsöverläkaren har ansvar för att informera patienten om rätten till stödperson. Om önskan om stödperson finns har chefsöverläkaren ansvaret att meddela patientnämndens förvaltning, som har uppdraget att utse stödpersoner. Patienten kan också själv vända sig till förvaltningen.

Vem kan bli stödperson?

För att bli stödperson krävs ingen speciell utbildning, förutom den som patientnämndens förvaltning ger. Har du erfarenhet från vård eller social omsorg kan det vara värdefullt. Att vara stödperson är en fritidssyssla, inget "extraknäck". Det är viktigt att stödpersonen har ett stort intresse och engagemang för andra människor. Eftersom patienter inte är en enhetlig grupp, behövs stödpersoner från alla åldersgrupper, alla delar i samhället och olika kulturer. Det är bra om du har goda språkkunskaper i svenska. Du bör också ha fyllt 23 år men vi gör alltid individuella bedömningar. 

Behov av stödperson

Den som tvångsvårdas i psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har rätt att få en stödperson under tiden tvångsvården eller isoleringen pågår. Om patienten och stödpersonen så önskar kan uppdraget därefter förlängas med ytterligare fyra veckor.

Stödpersonen har intresse för andra människor och ska bistå dig i personliga frågor och har:

 • rätt att besöka dig på vårdavdelningen eller annan plats där du befinner dig
 • rätt att vara med vid förhandlingar i domstol, om du vill
 • tystnadsplikt

Stödpersonen ska inte:

 • ersätta vårdpersonalen
 • ta över ansvaret för din ekonomi
 • vara ditt juridiska ombud

Så här gör du för att få en stödperson

Tala med din kontaktperson, behandlare eller läkare så hjälper de dig att kontakta patientnämndens förvaltning som utser stödpersoner.

Vill du veta mer är du välkommen att ringa stödpersons-samordnare Milana Kapfält på tfn: 08-690 67 19 eller växeln på tfn: 08-690 67 00.