Vården under sommaren 2020

Hela våren har samarbetet varit tätt för att alla ska få akut och nödvändig vård under pandemin. Arbetet fortsätter under hela sommaren. Här finns alla chefläkarens rapporter samlade. Varje vecka kommer en ny rapport.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård