Vården i siffror under helgdagarna

Under jul, nyår och trettonhelg samarbetade Region Stockholms vårdgivare extra tätt för att ge alla patienter rätt vård. Varje vecka publiceras en rapport om läget i vården och aktuella åtgärder. Läs rapporterna här.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård