Följ rapporteringen om sommarens vård

Nu har skolorna startat och många har återgått till arbetet efter semestrar. Det syns på besök till husläkare och närakuter som nu är ungefär lika många som innan sommaren. Allt fler vårdplatser på akutsjukhusen bemannas och det ger ett bättre läge men det är periodvis fortsatt ansträngt.