Femte rapporten om sommarens vård

Efter förra veckans mycket ansträngda läge vid länets akutsjukhus rapporterar chefläkarna att läget nu är något mindre ansträngt. Vid veckans chefläkarmöte kom också fler signaler om att sjukvården nu ser effekter av den ihållande värmen. Värmen skapar problem för gravida, små barn, äldre och sjuka samt för vårdens medarbetare.