Rapporter om höstens vård

Här samlas de regelbundna rapporterna om höstens vård. De handlar om arbetet med den framskjutna vården, tillgängligheten, smittläget och läget i vården under pandemin.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård