Vården under vinterhelgerna

Fler patienter söker vård både på akutmottagning och hos husläkare och ytterligare 170 vårdplatser har öppnats igen. Ett viktigt fokus i veckan är insatser för att minska risken för att personer blir svårare sjuka i influensa.