Principärenden inom patientnämnden

Vissa frågor som kommer in till patientnämnden har mer principiell karaktär och används som ett led i kvalitetsutvecklingen inom vården. Efter att nämnden handlagt och analyserat ärendet ska de leda till rutinförbättringar inom vården. Här kan du ta del av patientnämndens samtliga principärenden från 2009.

Principärenden