Så här gör du en anmälan

Det enklaste och säkraste sättet att framföra synpunkter eller klagomål på vård som du eller en närstående fått är att logga in på www.1177.se, gå in under Alla övriga tjänster och därefter Lämna synpunkter och klagomål i Region Stockholm/Lämna synpunkter och klagomål hos Patientnämnden.

Så här går det till när du skickat in din synpunkt eller klagomål:

  1. Du får en bekräftelse med information om vem som handlägger ditt ärende.
  2. Handläggaren kontaktar dig efter några dagar. Du kan också själv ta kontakt med handläggaren. Då får du reda på hur vi arbetar samt vilka andra du kan vända dig till med ditt klagomål.
  3. Med ditt godkännande skriver förvaltningen till vårdgivaren och ber dem berätta om hur de ser på det som har hänt. De får en kopia på din anmälan med dina personuppgifter.
  4. Vården får möjlighet att bemöta dina synpunkter, att förklara och reda ut det som hänt.
  5. Förvaltningen skickar svaret i ett brev till dig. Det tar oftast drygt en månad innan du får svaret.
  6. Vi hoppas att vården gett svar på dina frågor/synpunkter. Ibland kan dialogen med vården behöva fortsätta. Ärendet avslutas när det inte är nödvändigt, eller möjligt, att komma vidare.
  7. Du hittar kontaktuppgifter till landets övriga patientnämnder hos Inspektionen för vård och omsorg 

Fyll i formuläret nedan om du önskar bli kontaktad av patientnämnden.