Kontaktformulär till Patientnämnden

Du kan framföra dina synpunkter, klagomål eller bara rådgöra med en handläggare genom att fylla i formuläret nedan.

Så här går det till när du skickat in din synpunkt eller klagomål:

  1. Du får en bekräftelse med information om vem som handlägger ditt ärende.
  2. Handläggaren kontaktar dig efter några dagar. Du kan också själv ta kontakt med handläggaren. Då får du reda på hur vi arbetar samt vilka andra du kan vända dig till med ditt klagomål.
  3. Med ditt godkännande skriver förvaltningen till vårdgivaren och ber dem berätta om hur de ser på det som har hänt. De får en kopia på din anmälan med dina personuppgifter.
  4. Vården får möjlighet att bemöta dina synpunkter, att förklara och reda ut det som hänt.
  5. Förvaltningen skickar svaret i ett brev till dig. Det tar oftast drygt en månad innan du får svaret.
  6. Om du är nöjd med svaret avslutas ärendet. Annars fortsätter dialogen tills det inte är möjligt eller nödvändigt att komma vidare.

Kontakta Patientnämnden

Fyll i kort vad ditt ärende gäller så kommer någon av våra handläggare att ta kontakt. Du ges då möjlighet till att ge mer detaljerad information. Observera att du av sekretesskäl inte bör skicka in konfidentiella uppgifter såsom ditt personnummer eller specifik information om din hälsa i formuläret.