Om Patientnämnden Stockholm på teckenspråk

Informationen om Patientnämnden Stockholm på teckenspråk.

För att kunna se teckenspråksfilmerna krävs det att Quick Time (mov) eller Windows Media Player (wmv) är installerat i datorn. Båda är kostnadsfria. Filmerna öppnas i din mediaspelare.

​​Problem? Kontakta patientnämndens förvaltning

Vi är neutrala och fristående

Är du osäker på hur viktigt ditt ärende är? 

Om Patientnämnden

Personuppgiftslagen (1998:204)

Hur gör jag?

Vad händer med mitt ärende?​

Kan jag klaga på min systers vård?

Har jag rätt att få en kopia av min journal?

Kan jag påverka min dementa mammas vård?

Kan jag få ersättning för ett felaktigt utskrivet läkemedel?

Har sjukhuset rätt att ställa in en planerad operation?​

Vem har rätt till stödperson?

 

Stödperson