Ny struktur för akut vård

Nu byggs vården ut i Region Stockholm och det blir fler mottagningar som är specialiserade på akutvård. Nya närakuter hjälper barn och vuxna med många av de akuta sjukdomar och skador som i dag tas om hand på akutmottagningarna.

Fem vårdformer i akuta vården

Region Stockholm inför en ny struktur för akut vård med fem vårdformer: 1177 Vårdguiden, vårdcentraler, närakuter, akutmottagningar och intensivakut. 

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden på webb och telefon ger medicinska råd och vägledning dygnet runt. Den som ringer får tala med en erfaren sjuksköterska.

Vårdcentraler och husläkarjourer

Idag finns fler än 200 vårdcentraler (husläkarmottagningar) i länet. De är det första alternativet för den som behöver träffa en läkare eller sjuksköterska. Under kvällar och helger finns tolv husläkarjourer. Hit kommer patienter med sjukdomar och skador som inte kan vänta när vårdcentralen är stängd.

Jourläkarbilen är till för patienter som har akut behov av vård men har svårt att ta sig till en mottagning. Det är sjuksköterskor på 1177 Vårdguiden som bedömer om en jourläkare kan komma. Jourläkarbilarna rullar kvällar, nätter och helger.

BUMM kallas de barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna i länet. Här finns barnläkare och barnsjuksköterskor. Det är möjligt att boka besökstid för akut sjukdom hos barn som är 0–1 år. Öppet dagtid alla vardagar.

I Region Stockholm finns 18 öppenvårdsmottagningar inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, med akuttider för barn, dagtid alla vardagar. Akuttider inom psykiatrin för vuxna finns alla dagar klockan 8–22.

Tio nya närakuter

Tio nya närakuter behandlar mer resurskrävande akuta skador och sjukdomar som inte är livshotande, det vill säga många av de sjukdomstillstånd och skador som patienter tidigare behövt vänta på akutmottagningen för att få hjälp med. De kan till exempel ta hand om buksmärtor, misstänkt propp i ben, akuta allergiska besvär, större sårskador, misstänkta arm- och benbrott eller hjärnskakning. Närakuterna har tillgång till både röntgen och laboratorium.

Hittills har nio närakuter öppnat. Och ytterligare en är på väg. Alla närakuter har ett enhetligt uppdrag med samma öppettider, uppdrag och resurser att omhänderta patienter med akuta sjukdomstillstånd.

Närakuterna ligger på olika platser runt om i regionen: Närakut Danderyd (vid Danderyds sjukhus), Närakut Haga (vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna), Närakut Rosenlund (på Södermalm), Närakut Södertälje (vid Södertälje sjukhus), Närakut Huddinge (vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge), och närakuter finns även vid Järva, Löwenströmska (Upplands-Väsby), Nacka och Handen. Planen är att den tionde närakuten ska ligga i innerstan.

Akutmottagningarna

Akutsjukhusen tar emot barn och vuxna som har mycket allvarliga eller livshotande sjukdomar och skador. På akutsjukhusens akutmottagningar tas alltid de svårast sjuka omhand först. Därför kan den som är mindre allvarligt sjuk få vänta. Patienter kan också bli hänvisade till en annan mottagning. Akutsjukhusens akutmottagningar har öppet dygnet runt alla dagar.

Vid akuta sjukdomstillstånd som gäller psykiatri, beroendevård, ögon, gynekologi och tandvård gäller andra mottagningar med varierande öppettider.

Ring 112 vid fara för liv

Intensivakut

Intensivakuten på Karolinska Universitetssjukhuset ger högspecialiserad, akut vård för de svårast sjuka och skadade. Verksamheten startade den 1 maj 2018. Den tidigare akutmottagningen för vuxna på Karolinska Universitetssjukhuset Solna har stängt och den nya intensivakuten har öppnat i samma lokaler. Intensivakuten tar i första hand emot patienter som kommer dit med helikopter, ambulans eller via accepterad remiss.

Ambulanssjukvård och sjuktransporter

Även ambulanssjukvård och sjuktransporter kommer stärkas och bli tydligare i den nya strukturen. Med hjälp av ett nytt IT-system i ambulanserna kan överlämningen till akutsjukhusen ske snabbare och mer patientsäkert. Närakuterna kan ta emot ambulanser och direktintagen kommer att öka till de geriatriska klinikerna. Den psykiatriska akutbilen blir permanent och får utökade tider.

Varför behövs en ny struktur för den akuta vården?

Stockholm växer i snabb takt, vilket ställer krav på mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder.

Genom att använda regionens hela sjukvårdssystem klokt och hjälpa regionens invånare till rätt vårdform kan Region Stockholm och alla vårdgivare tillsammans ge patienterna den akuta vård som behövs. Ett nära samarbete mellan alla vårdgivare och alla vårdformer, inklusive ambulanser, jourläkarbilar och helikoptrar, ger ett robust system för akut vård i länet.

Den akuta vården förstärks på flera sätt: Tio nya närakuter, med ett gemensamt och tydligt uppdrag, etableras. Region Stockholms vårdcentraler får ett tydligare uppdrag och utökade resurser för att fortsatt vara den närmaste mottagningen när invånare behöver träffa en läkare eller sjuksköterska. Husläkarjourerna har öppet på kvällar och helger för att ta hand om besvär som inte kan vänta när vårdcentralerna är stängda. Den 1 maj 2018 öppnade en ny intensivakut vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna.