Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge får en ny utbyggnad på sjukhusets södra sida som bland annat kommer att inrymma nya operations- och röntgenavdelningar. Lokaler som ligger i anslutning till den nya utbyggnaden rustas upp och moderniseras.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Alla invånare ska ha tillgång till rätt vård på rätt plats och i rätt tid utifrån sina vårdbehov. För att säkerställa detta inför framtiden pågår det omfattande om- och utbyggnader vid länets sjukhus.

Syfte

Antalet invånare i Stockholmsregionen blir allt fler, vilket ställer krav på hälso- och sjukvården. Därför genomförs nu en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvården där en ny struktur för akut vård är en viktig del.

Vem påverkas och tidplan

Ny- och ombyggnationerna leder till nya lokaler för bland annat operation, bilddiagnostik, uppvakning och förlossning. Planerad byggtid är mellan 2015 och 2019.

Kort om Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus med verksamhet i Solna och i Huddinge. Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge får en ny utbyggnad med nya, moderna och flexibla operationssalar som kan anpassas för framtida utveckling.

Det kommer också att skapas förutsättningar att tillgodose det ökade behovet av modern bilddiagnostik, till exempel skelettröntgen och datortomografi. En ny modern sterilteknisk avdelning placeras också i den nya byggnaden. De byggnader som ansluter till den nya utbyggnaden rustas upp och moderniseras. Hit flyttas nuvarande uppvakningsavdelning för att ligga i närhet till den nya operationsavdelningen. Även nuvarande förlossningsavdelning flyttas hit och byggs om för att finnas nära operationsavdelningen, till exempel vid behov av att genomföra akuta kejsarsnitt.

Läs mer om ny- och ombyggnationerna på Locums webbplats

Läs om förändringarna på Karolinska Universitetssjukhusets webbplats

Vid fara för liv ring 112

Varför görs detta?

Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Antalet invånare blir i snabb takt blir allt fler. För att möta framtidens vårdbehov genomför Region Stockholm en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. En satsning som ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder. Det handlar om att säkerställa att det växande antalet invånare har tillgång till rätt vård, i rätt tid, på rätt plats. En central del är att modernisera, bygga ut och bygga om länets sjukhus. En annan viktig del är att den akuta vården omstruktureras och förstärks, vilket ska säkerställa att invånarna alltid har tillgång till rätt akut vård i sin närhet..

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?