S:t Görans sjukhus

Det pågår ett omfattande arbete med att bygga ut och modernisera S:t Görans sjukhus. Sjukhuset rustas för att möta vårdbehovet hos den växande befolkningen, bland annat med en ny akutmottagning.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Alla invånare ska ha tillgång till rätt vård på rätt plats och i rätt tid utifrån sina vårdbehov. För att säkerställa detta inför framtiden pågår det omfattande om- och utbyggnader vid länets sjukhus.

Syfte

Antalet invånare i Stockholmsregionen blir allt fler, vilket ställer krav på hälso- och sjukvården. Därför genomförs nu en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvården där en ny struktur för akut vård är en viktig del.

Vem påverkas och tidplan

S:t Görans sjukhus har fått en ny akutmottagning och kommer att få en ny vård- och behandlingsbyggnad med bland annat förlossningsverksamhet. Sjukhuset ska vara fullt utbyggt år 2019.

Kort om S:t Görans sjukhus

På S:t Görans sjukhusområde finns två huvudsakliga verksamheter. En av dem är akutsjukhuset Capio S:t Görans Sjukhus som drivs av Capio-koncernen på uppdrag av Region Stockholm. Den andra är psykiatrisk klinik och beroendevård som drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO.

En ny akutmottagning på S:t Görans sjukhus invigdes i april 2016. Det planeras också för en helt ny vård- och behandlingsbyggnad som bland annat ska inrymma förlossningsverksamhet. Dessutom moderniseras sjukhusets befintliga vårdbyggnader, bland annat med teknisk upprustning.

Läs mer om ny och ombyggnationerna på Locums webbplats

Vid fara för liv ring 112

Varför görs detta?

Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Antalet invånare blir i snabb takt blir allt fler. För att möta framtidens vårdbehov genomför Region Stockholm en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. En satsning som ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder. Det handlar om att säkerställa att det växande antalet invånare har tillgång till rätt vård, i rätt tid, på rätt plats. En central del är att modernisera, bygga ut och bygga om länets sjukhus. En annan viktig del är att den akuta vården omstruktureras och förstärks, vilket ska säkerställa att invånarna alltid har tillgång till rätt akut vård i sin närhet.

 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?