Sollentuna sjukhus

Sollentuna sjukhus byggs om och är för närvarande helt stängt. Den omfattande ombyggnationen ingår i Region Stockholms satsning på mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Alla invånare ska ha tillgång till rätt vård på rätt plats och i rätt tid utifrån sina vårdbehov. För att säkerställa detta inför framtiden pågår det omfattande om- och utbyggnader vid länets sjukhus.

Syfte

Antalet invånare i Stockholmsregionen blir allt fler, vilket ställer krav på hälso- och sjukvården. Därför genomförs nu en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvården där en ny struktur för akut vård är en viktig del.

Vem påverkas och tidplan

Byggprocessen påbörjades under 2015 och planeras pågå fram till vintern/våren 2019. Fram till dess är sjukhuset helt stängt och alla vårdgivare har flyttat till andra lokaler.

Kort om Sollentuna sjukhus

Sollentuna sjukhus byggs under en treårsperiod om till ett sjukhus med moderna vårdplatser och ett centrum för specialistvård. Tanken är att skapa ett sjukhus som präglas av effektiv samverkan mellan olika vårdgivare. Sjukhuset kommer att få flera gemensamma funktioner bland annat huvudentré och reception för samtliga mottagningar.

Det kommer finnas en röntgenavdelning och möjlighet till provtagning och mindre labbverksamhet. När byggprocessen påbörjades under 2015 utrymdes sjukhuset och det förblir stängt under tiden för den genomgripande renoveringen av hela fastigheten. De olika vårdgivare som fanns på Sollentuna sjukhus flyttade till andra lokaler runt om i kommunen. Sjukhuset öppnar igen under vintern/våren 2019 och kommer då att vara rustat för framtiden.

Läs mer om ny- och ombyggnationerna på Locums webbplats 

Vid fara för liv ring 112

Varför görs detta?

Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Antalet invånare blir i snabb takt blir allt fler. För att möta framtidens vårdbehov genomför Region Stockholm en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. En satsning som ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder. Det handlar om att säkerställa att det växande antalet invånare har tillgång till rätt vård, i rätt tid, på rätt plats. En central del är att modernisera, bygga ut och bygga om länets sjukhus. En annan viktig del är att den akuta vården omstruktureras och förstärks, vilket ska säkerställa att invånarna alltid har tillgång till rätt akut vård i sin närhet.

Film om ombyggnationen

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?