Södertälje sjukhus

Stora om- och utbyggnationer vid Södertälje sjukhus har bland annat resulterat i en ny operationsavdelning, en ny akutmottagning och en ny avdelning för BB/förlossning.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Alla invånare ska ha tillgång till rätt vård på rätt plats och i rätt tid utifrån sina vårdbehov. För att säkerställa detta inför framtiden pågår det omfattande om- och utbyggnader vid länets sjukhus.

Syfte

Antalet invånare i Stockholmsregionen blir allt fler, vilket ställer krav på hälso- och sjukvården. Därför genomförs nu en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvården där en ny struktur för akut vård är en viktig del.

Vem påverkas och tidplan

En ny behandlingsbyggnad har byggts och invigdes under 2017. En av de befintliga vårdbyggnaderna totalrenoveras och beräknas vara inflyttningsklar under 2019.

Kort om Södertälje sjukhus

Södertälje sjukhus invigdes 1907 och har sedan dess byggts ut flera gånger. Just nu pågår en stor om- och utbyggnation av sjukhuset för att möta vårdbehovet bland länets växande befolkning. När det nya sjukhuset står klart får det en central och utökad roll som kombinerat akut- och närsjukhus för den sydvästra delen av Stockholms län. Om- och utbyggnaden av sjukhuset sker i flera etapper.

I mars 2017 invigdes en ny behandlingsbyggnad med avancerad operationsavdelning, akutmottagning och avdelning för BB/förlossning. Under 2017 påbörjades en totalrenovering av en befintlig vårdbyggnad där det skapas vårdavdelningar med enkelrum.

Läs mer om ny- och ombyggnationerna på Locums webbplats

Vid fara för liv ring 112

Varför görs detta?

Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Antalet invånare blir i snabb takt blir allt fler. För att möta framtidens vårdbehov genomför Region Stockholm en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. En satsning som ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder. Det handlar om att säkerställa att det växande antalet invånare har tillgång till rätt vård, i rätt tid, på rätt plats.

En central del är att modernisera, bygga ut och bygga om länets sjukhus. En annan viktig del är att den akuta vården omstruktureras och förstärks, vilket ska säkerställa att invånarna alltid har tillgång till rätt akut vård i sin närhet.

Film från invigningen av Södertälje sjukhus

 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?