Södersjukhuset

Vid Södersjukhuset genomförs omfattande ny- och ombyggnationer. Det blir bland annat en ny behandlingsbyggnad med större akutmottagning och nya operationssalar samt en ny vårdbyggnad.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Alla invånare ska ha tillgång till rätt vård på rätt plats och i rätt tid utifrån sina vårdbehov. För att säkerställa detta inför framtiden pågår det omfattande om- och utbyggnader vid länets sjukhus.

Syfte

Antalet invånare i Stockholmsregionen blir allt fler, vilket ställer krav på hälso- och sjukvården. Därför genomförs nu en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvården där en ny struktur för akut vård är en viktig del.

Vem påverkas och tidplan

De nya behandlings- och vårdbyggnaderna och den nya byggnaden för vård och underhåll beräknas bli klara i etapper mellan åren 2018-2020.

Kort om Södersjukhuset

Sedan Södersjukhuset invigdes 1944 har ett flertal ombyggnationer och förändringar genomförts. Nu genomförs de mest omfattande om- och nybyggnationerna hittills, vilka ska ge förutsättningar för nya samarbetsformer och mer vård. Det byggs flera nya fastigheter i västra delen av sjukhusområdet och vårdavdelningar i befintliga byggnader rustas upp. Bland annat en ny behandlingsbyggnad som kommer att inrymma en större akutmottagning, moderna operationssalar och sterilcentrum. De nya byggnaderna beräknas bli klara i etapper mellan åren 2018-2020.

Läs mer om ny- och ombyggnationerna på Locums webbplats

Läs om förändringarna på Södersjukhusets webbplats 

Vid fara för liv ring 112

Varför görs detta?

Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Antalet invånare blir i snabb takt blir allt fler. För att möta framtidens vårdbehov genomför Region Stockholm en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. En satsning som ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder. Det handlar om att säkerställa att det växande antalet invånare har tillgång till rätt vård, i rätt tid, på rätt plats. En central del är att modernisera, bygga ut och bygga om länets sjukhus. En annan viktig del är att den akuta vården omstruktureras och förstärks, vilket ska säkerställa att invånarna alltid har tillgång till rätt akut vård i sin närhet.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?