Planering och genomförande av byggprojektet NKS

Nya Karolinska Solna-projektet är ett omfattande byggprojekt som startade sommaren 2010 och pågick till december 2017. Den nya sjukhusanläggningen omfattar cirka 330 000 kvadratmeter (bruttototalarea, BTA). Det motsvarar ungefär lika stor yta som 24 Hötorgsskrapor.

Detaljplanen för området beslutades av Solna kommunfullmäktige 2009. Stockholms läns landstingsfullmäktige fattade ett tilldelningsbeslut den 8 juni 2010 i upphandlingen av projektbolag för Nya Karolinska Solna-projektet.

Dåvarande Stockholms läns landsting och projektbolaget Swedish Hospital Partners AB tecknade avtal den 30 juni 2010. Byggproduktionen som leddes av Skanska startade direkt efter detta.  

Nedan visas tidplanen för färdigställande av de olika byggnaderna inom sjukhusanläggningen.

BYGGPROJEKTETS FASER

Byggnad

Klart

1. Parkeringshus

December 2012

2. Teknikbyggnad

Maj 2014

3. Sjukhus del 1 (huvudbyggnadens två östra huskroppar)

Juni 2016

4. Parkeringsgarage

Juli 2016

5. Forskningsbyggnad

September 2017

6. Sjukhus del 2 (huvudbyggnadens tre västra huskroppar)

Oktober 2017

7. Behandlingsbyggnad

December 2017