Patienten först

Karolinska Universitetssjukhuset Solna tar emot de svårast sjuka och skadade patienterna. Det ställer höga krav på allt från arkitektur, logistik och teknisk utrustning till planeringen av vården. I Nya Karolinska Solna-projektet har all planering utgått från patienten. Lokalerna har utformats för att ge patienterna bästa möjliga omhändertagande.

Foto: Fredrik Sweger

Eget rum

Patientsäkerhet och att minska risken för smittspridning är en central del i NKS-projektet. Alla patienter får enkelrum med egen dusch och toalett. Enkelrum ökar patientens integritet och minskar risken för vårdrelaterade infektioner, läkemedelsförväxlingar och antalet förflyttningar. I enkelrummet kan patienten ha ostörda samtal med vårdpersonalen vilket ökar delaktigheten och känslan av trygghet. Rummet är utrustat med en extrasäng där en närstående kan övernatta.  I varje rum finns också ett handfat så att vårdpersonalen kan tvätta händerna i nära anslutning till patienten.

Rummets utformning och storlek skapar förutsättningar för vårdpersonalen att arbeta i team direkt hos patienten. Till exempel för att genomföra undersökningar och behand­lingar. Det ger även ökad möjlighet för forskare och studenter att genomföra studier hos patienten.

Genomtänkt planering

Det är lätt att hitta i det nya sjukhuset – lokaler och funktioner är placerade så att det ska vara enkelt att flytta sig mellan besök och provtagning. Alla vårdavdelningar har samma planlösning med 28 enkelrum som får enhetlig inredning och utrustning.

För att ytterligare bidra till ökad säkerhet och integritet är sjukhuset planerat så att de delar som är avsedda för inlagda patienter och för vårdpersonal i hög utsträck­ning är åtskilda från byggnadens publika miljöer. Till exempel sker sängtransporter via hissar och korridorer som inte används av besökare och dagpatienter.

En viktig del i planeringen är att mottagnings-, behandlings- och vårdrum ska göra det möj­ligt att arbeta på nya sätt. Stödfunktioner som röntgen, provtagning och operation är strategiskt placerade för att patienter ska behöva flyttas så lite som möjligt.