Ny ersättningsmodell ska främja innovation

Från 1 januari 2016 infördes en förändrad uppföljnings- och ersättningsmodell för husläkarverksamheten inom Region Stockholm. För att utveckla modellen vidare och skapa bästa möjliga framtida uppföljnings- och ersättningsmodell prövar Region Stockholm en alternativ modell under projektet Kroninnovation.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Projektet testar en ny ersättningsmodell för husläkarverksamheten inom Region Stockholm. Projektet är delfinansierat av Vinnova och drivs av hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Region Stockholm. I piloten ingår i nuläget fyra husläkarmottagningar i Hässelby-Vällingby.

Syfte

Syftet med pilotprojektet är att främja innovation genom att utveckla en ny ersättningsmodell. Särskilt fokus ligger på uppföljnings- och ersättningssystemen för att skapa ett bättre omhändertagande av kroniskt sjuka och vårdtunga personer.

Vem påverkas och tidplan

Pilottestet startade i januari 2016 och genomförs tillsammans med fyra husläkarmottagningar. Den påg Piloten ska undersöka hur ersättningsmodedellen kan utvecklas vidare och hur man ska utvärdera effekterna. Den nya ersättnings- och uppföljningsmodellen som ska kunna införas 2017/2018.

Projektet Kroninnovation

Från 1 januari 2016 infördes en förändrad uppföljnings- och ersättningsmodell för husläkarverksamheten inom Region Stockholm. För att utveckla modellen vidare och skapa bästa möjliga framtida uppföljnings- och ersättningsmodell prövar Region Stockholm en alternativ modell under projektet Kroninnovation. I projektet deltar i nuläget fyra husläkarmottagningar i Hässelby-Vällingby.

Den uppföljnings- och ersättningsmodell som prövas i projektet ska ge husläkarverksamheten större frihet att utveckla sina mottagningar mot en mer värdebaserad vård, en vård som ger bästa möjliga hälsa till lägsta möjliga resursförbrukning. Fokus ska ligga på kroniskt sjuka och vårdtunga patienter.

Syftet är att skapa bästa möjliga uppföljnings-och ersättningsmodell för införande 2017/2018

I pilotprojektet Kroninnovation ingår bland annat

  • Att pröva nya arbetssätt, vårdformer och e-hälsotjänster. Under projektet kommer man bland annat att pröva i vilken utsträckning som videobesök kan ersätta fysiska besök på mottagningen.
  • Att utveckla nya sätt att mäta patientupplevd vårdkvalitét. Detta görs i nära samverkan med de mottagningar som ingår i piloten, och med nationella patientenkäten som genomförs årligen av SKL, Sveriges kommuner och landsting.
  • Att testa effekten av att en större del av ersättningen utgår för listningen av patienter. Ersättningen per listad patient viktas så att de med stort vårdbehov ger högre ersättning.
  • Att testa effekten av att samma besöksersättning utgår för vårdbesök som sker per videolänk som för fysiska besök.
  • Att utvärdera effekten av en relativ höjning av ersättningen för hemsjukvårdspatienter.

Arbetsmetoden utvärderas löpande av forskare från Karolinska institutet.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?