Norrtälje sjukhus

Norrtälje sjukhus är ett akutsjukhus som drivs av Tiohundra AB, som ägs av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) där Region Stockholm och Norrtälje kommun är medlemmar. Tillsammans med övriga vårdgivare i länet har sjukhuset en viktig roll i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Alla invånare ska ha tillgång till rätt vård på rätt plats och i rätt tid utifrån sina vårdbehov. För att säkerställa detta inför framtiden pågår det omfattande om- och utbyggnader vid länets sjukhus.

Syfte

Antalet invånare i Stockholmsregionen blir allt fler, vilket ställer krav på hälso- och sjukvården. Därför genomförs nu en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvården där en ny struktur för akut vård är en viktig del.

Vem påverkas och tidplan

Norrtälje sjukhus spelar en viktig roll i utvecklingen av länets framtida hälso- och sjukvård och kommer att ha ett fortsatt uppdrag som integrerat sjukhus med inslag av akut- och närsjukvård.

Kort om Norrtälje sjukhus

Norrtälje sjukhus är ett akutsjukhus som drivs av Tiohundra AB, som ägs av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) där Region Stockholm och Norrtälje kommun är medlemmar. KSON ansvarar för hela vård- och omsorgskedjan och samordnar insatser även inom hemtjänst, äldreboenden och psykiatri. Norrtälje sjukhus kommer även i framtiden vara ett integrerat sjukhus med inslag av akut- och närsjukhus vilket inkluderar geriatrisk verksamhet. Sjukhusets tidigare goda samarbete med vårdgivare inom avancerad sjukvård i hemmet och palliativ vård fortsätter. Likaså fortsätter det nära samarbete mellan sjukhuset, geriatriken och omsorgen.

Ring 112 vid fara för liv

Varför görs detta?

Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Antalet invånare blir i snabb takt blir allt fler. För att möta framtidens vårdbehov genomför Region Stockholm en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. En satsning som ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder. Det handlar om att säkerställa att det växande antalet invånare har tillgång till rätt vård, i rätt tid, på rätt plats. En central del är att modernisera, bygga ut och bygga om länets sjukhus. En annan viktig del är att den akuta vården omstruktureras och förstärks, vilket ska säkerställa att invånarna alltid har tillgång till rätt akut vård i sin närhet.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?