Nacka sjukhus

Nacka sjukhus rustas upp och renoveras för att kunna erbjuda mer och bättre vård i moderna och hållbara miljöer.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Alla invånare ska ha tillgång till rätt vård på rätt plats och i rätt tid utifrån sina vårdbehov. För att säkerställa detta inför framtiden pågår det omfattande om- och utbyggnader vid länets sjukhus.

Syfte

Antalet invånare i Stockholmsregionen blir allt fler, vilket ställer krav på hälso- och sjukvården. Därför genomförs nu en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvården där en ny struktur för akut vård är en viktig del.

Vem påverkas och tidplan

Vårdavdelningar vid Nacka sjukhus byggs om och byggs ut. Ombyggnationen kommer att pågå på Nacka sjukhus till 2019.

Kort om Nacka sjukhus

På Nacka sjukhus finns en rad mottagningar som bedriver specialistvård och rehabilitering samt en stor operationsverksamhet. Här finns också en av de närakuter som ingår i Region Stockholms nya struktur för akut vård. Om- och nybyggnationerna vid Nacka sjukhus är ett led i utvecklingen av länets hälso- och sjukvård, där det bland annat ingår att öka invånarnas tillgång till akutvård och specialistvård.

Läs om ny- och ombyggnationerna på Locums webbplats 

Ring 112 vid fara för liv

Varför görs detta?

Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Antalet invånare blir i snabb takt blir allt fler. För att möta framtidens vårdbehov genomför Region Stockholm en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. En satsning som ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder. Det handlar om att säkerställa att det växande antalet invånare har tillgång till rätt vård, i rätt tid, på rätt plats. En central del är att modernisera, bygga ut och bygga om länets sjukhus.

En annan viktig del är att den akuta vården omstruktureras och förstärks, vilket ska säkerställa att invånarna alltid har tillgång till rätt akut vård i sin närhet.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?