Arbetsmiljölyftet - en bättre vardag för alla

Arbetsmiljölyftet är den största satsningen på förebyggande arbetsmiljöarbete som Region Stockholm någonsin gjort. Medarbetare och chefer har genom Arbetsmiljölyftet själva kunnat initiera projekt för att påverka sin egen och andras arbetssituation. Målet är att skapa bättre arbetsmiljö för medarbetarna och bidra till ett gemensamt lärande inom Region Stockholms verksamheter.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Arbetsmiljölyftet innebär en satsning på 150 miljoner kronor för att bidra till att förebygga påfrestningar på arbetsmiljön under det stora förändringsarbete som just nu pågår inom hälso- och sjukvården. Totalt har 113 projekt fått pengar för insatser utöver det ordinarie arbetsmiljöarbetet.

Syfte

Satsningen inom Arbetsmiljölyftet stödjer förbättringsarbeten och nya arbetssätt. Syftet med projektet är att inspirera, förbättra och underlätta för medarbetarna i vardagen. Att sprida erfarenheter och goda exempel är därför en viktig del av projektet.

Vem påverkas och tidplan

Arbetsmiljölyftet pågår mellan 2014 – 2021 och har gett både medarbetare och chefer möjlighet att ansöka om medel. Projekten leder till bättre arbetsmiljö genom nya arbetssätt och i förlängningen blir vården bättre och säkrare för patienterna.

Om Arbetsmiljölyftet

Det pågår stora förändringar inom hälso- och sjukvården inom Region Stockholm. Region Stockholm bygger nya sjukhus vilket innebär förändringar för vården. En del verksamheter ska flytta och då behöver vården anpassas till de nya lokalerna. Det innebär givetvis påfrestningar men ger också nya möjligheter.

Medarbetarna har genom Arbetsmiljölyftet möjlighet att genomföra förbättrings- och utvecklingsarbete i samband med denna stora förändring av vården. Målsättningen är också att sprida goda idéer för att bidra till att skapa ännu bättre förutsättningar för en trygg och modern vård och en bättre arbetsmiljö för medarbetarna.

Introduktionsfilm

Ta del av några projekt

I vår nya tidning LYFTET har vi intervjuat projektmedlemmar från några projekt som bland annat arbetat med nya arbetssätt och personcentrerad vård.

LYFTET - medarbetare förbättrar tillsammns (pdf)

Du hittar alla 113 projekt samlade med korta beskrivningar i vår folder.

Folder om projekt inom Arbetsmjölyftet (pdf)

Goda exempel

 Implementering av personcentrerad vård - Psykiatri Sydväst/Södra 

Teamarbete mellan logoped och dietist - Talkliniken Danderyds Sjukhus AB

Digital signering av läkemedel och insatser - Tiohundra AB

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?