Arbetsmiljölyftet - en bättre vardag för alla

Arbetsmiljölyftet är den största satsningen på förebyggande arbetsmiljöarbete som Stockholms läns landsting någonsin gjort. Medarbetare och chefer har genom Arbetsmiljölyftet själva kunnat initiera projekt för att påverka sin egen och andras arbetssituation. Målet är att skapa bättre arbetsmiljö för medarbetarna och bidra till ett gemensamt lärande inom landstingets verksamheter.

Detta gör vi

Arbetsmiljölyftet innebär en satsning på 150 miljoner kronor för att bidra till att förebygga påfrestningar på arbetsmiljön under det stora förändringsarbete som just nu pågår inom hälso- och sjukvården. Totalt har 113 projekt fått pengar för insatser utöver det ordinarie arbetsmiljöarbetet.

Syfte

Satsningen inom Arbetsmiljölyftet stödjer förbättringsarbeten och nya arbetssätt. Syftet med projektet är att inspirera, förbättra och underlätta för medarbetarna i vardagen. Att sprida erfarenheter och goda exempel är därför en viktig del av projektet.

Vem påverkas och tidplan

Arbetsmiljölyftet pågår mellan 2014 – 2021 och har gett både medarbetare och chefer möjlighet att ansöka om medel. Projekten leder till bättre arbetsmiljö genom nya arbetssätt och i förlängningen blir vården bättre och säkrare för patienterna.

Om Arbetsmiljölyftet

Det pågår stora förändringar inom hälso- och sjukvården inom Stockholms läns landsting. Landstinget bygger nya sjukhus vilket innebär förändringar för vården. En del verksamheter ska flytta och då behöver vården anpassas till de nya lokalerna. Det innebär givetvis påfrestningar men ger också nya möjligheter.

Medarbetarna har genom Arbetsmiljölyftet möjlighet att genomföra förbättrings- och utvecklingsarbete i samband med denna stora förändring av vården. Målsättningen är också att sprida goda idéer för att bidra till att skapa ännu bättre förutsättningar för en trygg och modern vård och en bättre arbetsmiljö för medarbetarna.

Introduktionsfilm

Pågående projekt

Du hittar alla 113 projekt samlade med korta beskrivningar i vår folder.

Folder om projekt inom Arbetsmjölyftet (pdf)

Goda exempel

Teamarbete på Sveriges största akutmottagning.

 

Patientsäker blodtransfusion med elektronisk identitetskontroll

 

Säkrare omhändertagande av patienter med kognitiv svikt, det vill säga patienter med demenssjukdom.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!