Utbyggnad av elväg

Region Stockholm vill driva på utvecklingen med utbyggnaden av elvägar. Därför bistår Region Stockholm nu Trafikverket med att utreda om en del av väg 73 kan vara en lämplig väg för den första permanenta pilotutbyggnaden i landet.

Väg 73 - en möjlig elvägspilot Bild: Södertörnskommunerna

Sedan ett par år tillbaka driver Trafikverket ett program för elektrifiering (tidigare program för elvägar). Inom ramen för programmet ska Trafikverket välja ut en sträcka i Sverige för en fullskalig utbyggnad av en permanent elvägspilotsträcka. Väg 73 mellan trafikplats Älgviken i Nynäshamns kommun och trafikplats Västerhaninge i Haninge kommun är en av två sträckor i landet som utreds.

Bidrar till minskad klimatpåverkan

Sträckan har valts ut bland annat pga. av etableringen av den nya Norviks hamn. Hamnen förväntas bli en av de primära inkörsportarna för gods till länet och förväntas samtidigt bidra till ökade godsmängder på väg 73. En elväg på denna sträcka kan bland annat bidra till minskad klimatpåverkan från dessa transporter. I anslutning till nya Norviks hamn och längs med väg 73 finns flera industriområden som också kan tänkas få betydelse för användningen av elvägen.

Sträckan längs väg 73 utreds parallellt med en vägsträcka i Örebro län. 

 

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?