Regional cykelplan

Den regionala cykelplanen ger förutsättningar för en regionalt sammanhållen planering för ökad cykling. Planen är vägledande och stödjande för länets aktörer och pekar ut en riktning för cyklandets utveckling.

Ny regional cykelplan

Regionfullmäktige gav 2019 Tillväxt- och regionplanenämnden i uppdrag att uppdatera den regionala cykelplanen för Stockholms län för att påskynda genomförandet av planen. Planen har reviderats i samråd med länets kommuner, Trafikverket samt trafikförvaltningen och regionledningskontoret, Region Stockholm. Regionstyrelsen beslutade den 19 oktober 2021 om den nya planen och beslut i regionfullmäktige är planerat till november 2021.

Den regionala cykelplanen ger förutsättningar för en regionalt sammanhållen planering för ökad cykling. Planen är vägledande och stödjande för länets aktörer och pekar ut en riktning för cyklandets utveckling. Cykelplanen är också utgångspunkt för det samarbete som sker i länet kring cykelfrågor.

Målet i cykelplanen är att andelen cykelresor 2030 ska vara 20 procent och det bygger på att det regionala cykelnätet då ska vara fullt utbyggt till 800 km. Totalt har ca 170 kilometer byggts sedan 2014, vilket motsvarar cirka 20 procent av det totala nätet. Andelen cyklister utgör idag 10 procent av trafikanterna.

Cykelplanen i sin helhet presenteras på denna sida efter regionfullmäktiges beslut den 16 november 2021. Beslutsunderlaget ingår i Region Stockholms budget för 2022, bilaga 16 och du hittar det här

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?