Cykla i Stockholmsregionen

Vi vill att fler ska cykla i Stockholm. För att möjliggöra en ökad cykling i hela länet har vi inrättat ett regionalt cykelkansli. På denna sida har vi samlat information om cykelkansliet och vårt arbete med cykelfrågor.

Det regionala cykelkansliet

Vi blir allt fler som cyklar allt längre och därför är det viktigt med ett regionalt cykelvägnät som binder samman hela Stockholms län. Det regionala cykelkansliet underlättar för väghållare - kommuner och Trafikverket - att bygga ut och förbättra cykelvägnätet.

Här finns även rapporter och kartor från de studier och utredningar.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?