Connect Sweden

Region Stockholm ingår i Connect Sweden, ett samverkansprojekt mellan näringslivet och flera offentliga organisationer. Fokus är att etablera nya flygförbindelser och att stärka den internationella tillgängligheten till och från Stockholm.

Stockholmsregionen har ett starkt näringsliv med många huvudkontor, en innovativ industri, framgångsrik forskning och en allt mer internationell befolkning. Flyget är en av satsningarna för att fortsätta den expansiva utvecklingen. Samtidigt är det viktigt att utveckla ett hållbart flygande. Region Stockhom bidrar med aktuella kunskapsunderlag som rapporter, förstudier och arbetsmaterial kring flygets utveckling i ett regionalt utvecklingsperspektiv.