Transport och infrastruktur

Region Stockholm har i uppdrag att bidra till ett transporteffektivt samhälle. En funktionell och kapacitetsstark transportinfrastruktur är nödvändig för att alla invånare ska kunna nå viktiga samhällsfunktioner, arbetsplatser och bostäder och för att ge näringslivet goda förutsättningar för att utvecklas.

Inom Region Stockholm är uppdraget uppdelat. Tillväxt- och regionplanenämnden ansvarar för planering av länets godstransporter och den regionala cykelplanen, trafikförvaltningen ansvarar för kollektivtrafiken och regionledningskontoret för Länstrafikplanen.

Pågående processer och projekt:

- Godsstrategi för Stockholms län

- Storregional samverkan inom ÖMS

- Connect Sweden

- CPMR

- Regionala cykelplanen