Transport och infrastruktur

Att stärka Stockholms internationella tillgänglighet innebär goda utvecklingsmöjligheter för Stockholmsregionen. Näringslivet kan utvecklas. Tillväxten i internationell turism ges förutsättningar att öka och viktiga utländska investeringar underlättas.

Bilden visar många långtradare i långa köer

Stärkt internationell tillgänglighet

Genom att stärka Stockholms internationella tillgänglighet kan näringslivets behov och tillgång till viktiga internationella export- och samarbetsmarknader mötas. Tillväxten i internationell turism kan främjas. Dessutom kan möjligheterna att attrahera internationell arbetskraft förbättras och viktiga utländska investeringar underlättas.

Mer information som sammanställts av Connect Sweden

Region Stockholm ingår i Connect Sweden som är ett samverkansprojekt mellan näringslivet och offentliga organisationer. Fokus är att etablera nya interkontinentala flygförbindelser och att stärka den internationella tillgänligheten.

Pågående trafikuppdrag:

Inom Region Stockholm är trafikuppdragen uppdelade. Tillväxt- och regionplanenämnden ansvarar för planering av länets godstransporter och den regionala cykelplanen. Trafikförvaltningen ansvarar för kollektivtrafiken och regionledningskontoret för Länstrafikplanen.

- Godsstrategi för Stockholms län

- Storregional samverkan inom ÖMS

- Connect Sweden.

- CPMR

- Regionala cykelplanen