Transport och infrastruktur

Att stärka Stockholms internationella tillgänglighet ger goda utvecklingsmöjligheter för Stockholmsregionen. Näringslivet kan utvecklas. Tillväxten i internationell turism ges förutsättningar att öka och viktiga utländska investeringar underlättas.

Stärkt internationell tillgänglighet

Genom att stärka Stockholms internationella tillgänglighet kan näringslivets behov och tillgång till viktiga internationella export- och samarbetsmarknader mötas. Tillväxten i internationell turism kan främjas. Dessutom kan möjligheterna att attrahera internationell arbetskraft förbättras och viktiga utländska investeringar underlättas.

Delade uppdrag inom transport och trafik

Inom Region Stockholm är trafikuppdragen uppdelade. Tillväxt- och regionplanenämnden ansvarar för planering av länets godstransporter och den regionala cykelplanen. Trafikförvaltningen ansvarar för kollektivtrafiken och regionledningskontoret för Länstrafikplanen.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?