Organisation

Ordförande

Ordförande Charlotte Broberg (M), Region Stockholm

Region Stockholm och kommuner

Andrea Ström (M), Stockholms stad
Tobias Nässén (M), Region Stockholm
Fredrik Kjos (M), Upplands-Bro kommun
Daniel Forslund (L), Region Stockholm
Michaela Haga (C), Region Stockholm
Lars Bryntesson (S), Region Stockholm
Meeri Wasberg (S), Haninge kommun
Robert Johansson (S), Region Stockholm
Anders Göransson (S), Stockholms stad
Eva Pethrus (MP), Täby kommun
Bekir Uzunel (V), Region Stockholm

Arbetsmarknadens organisationer, ledamöter

Vakans, LO
Vakans, SACO
Ersättare: Johanna Alm Dahlin, SACO
Victoria Engman Broadley, KFO/Famna
Stefano Giangiacomo, TCO
Ersättare: Andreas Strand, TCO

Statliga myndigheter

Anna Conzen, Länsstyrelsen
Ersättare: Anders Nordborg
Karin Öhlander, Region Stockholm
Hanna Wiik, Region Stockholm
Ersättare: Jessica Andersson, Region Stockholm
Ersättare: Inger Starheim Lagerquist, Region Stockholm
Magnus Engberg, Försäkringskassan 
Jean Passchier, Arbetsförmedlingen
Ersättare: Lennart Lundin, Arbetsförmedlingen

Universitet/högskola

Karin Dahlman-Wright, KI
Ersättare: Göran Sundström, Stockholms universitet
Näringsliv Bengt Bengtsson, Företagarna i Stockholms län
Ersättare: Vakans

Intresseorganisationer och föreningar

Kjell Johansson, Coompanion Stockholm
Ersättare: Vakans

Sekretariat för strukturfondspartnerskapet i Stockholm

Helga Levin, huvudsekreterare
Telefon: 08-123 144 59
E-post: helga.levin@sll.se

Sekretariat och beredningsgrupp

Som stöd för arbetet har Strukturfondspartnerskapet Stockholms län ett sekretariat och en beredningsgrupp som består av tjänstemannarepresentanter från ett antal av Strukturfondspartnerskapets organisationer.

Huvudsekreterare är Helga Levin som leder sekretariatets och beredningsgruppens arbete med mobilisering, beredning och lärande inom strukturfonderna.

 

 

                                                         

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?