STHLM GLOBAL

STHLM GLOBAL - regional exportsamverkan i Stockholms län - erbjuder stöd i form av rådgivning, finansiering och nätverk för företag som vill växa internationellt.

Stockholm – en innovativ, internationaliserad och konkurrenskraftig region

Stockholmsregionen är en av världens mest framgångsrika tillväxtregioner med ett näringsliv i världsklass, som omfattar allt från snabbväxande innovativa start-ups till branschledande storföretag. Stockholmsregionen har relativt sett fler företag, yngre företagare och fler kvinnor som är företagare än övriga landet. Den regionala exportsamverkan är ett viktigt verktyg för att öka Sveriges export och konkurrenskraft, genom att tillhandahålla stöd för internationalisering och export.

För företag med internationell tillväxtpotential

STHLM GLOBAL – den regionala exportsamverkan i Stockholms län – underlättar för företag med internationell tillväxtpotential, främst små och medelstora företag. För att möta företagens olika behov erbjuder vi en bred portfölj av stöd för internationalisering och export. För att göra det lätt för företagen att hitta rätt stöd har vi gjort en film som beskriver vårt samlade stöd till företagen.

Om regional exportsamverkan - RES

Med utgångspunkt i Sveriges export- och investeringsstrategi syftar den regionala exportsamverkan till att öka Sveriges export och konkurrenskraft genom att underlätta för företag att växa på en internationell marknad. På nationell nivå samordnas regional exportsamverkan av Tillväxtverket och i Stockholmsregionen av Region Stockholm.

Med anledning av Covid-19 pandemin prioriterar den regionala exportsamverkan för närvarande akut stöd till exportföretag kombinerat med insatser för att på lite längre sikt stärka deras internationella konkurrenskraft.