STHLM GLOBAL

STHLM GLOBAL - regional exportsamverkan i Stockholms län erbjuder stöd i form av rådgivning, finansiering och nätverk för företag som vill växa på en internationell marknad. På den här sidan hittar du information om Region Stockholms uppdrag och arbete i partnerskapet.

Det ska vara lätt för företag som vill växa på en internationell marknad att hitta rätt stöd. Men företagens utmaningar och behov av stöd varierar. För att underlätta för företag som vill växa på en internationell marknad samverkar därför Region Stockholm inom partnerskapet STHLM Global.

För företag som vill växa på en internationell marknad

Målgruppen för STHLM GLOBAL är i första hand de företag som vill växa på en internationell marknad, framför allt de små och medelstora företagen, men indirekt även andra intressenter som på olika sätt medverkar till att främja internationalisering och export.

Stockholmsregionen är en av världens mest framgångsrika tillväxtregioner med ett näringsliv i världsklass, som omfattar allt från snabbväxande start-ups till branschledande storföretag. Stockholmsregionen har relativt sett fler företag, yngre företagare och fler kvinnor som är företagare än övriga landet. För att stärka företagsklimatet behövs samverkan och insatser för internationalisering, i synnerhet genom att stödja små- och medelstora företag att agera på den internationella marknaden.

Regional exportsamverkan samordnas av Tillväxtverket

I enlighet med Sveriges exportstrategi syftar regional exportsamverkan till att underlätta för företag som vill växa på en internationell marknad att hitta rätt stöd i rätt tid. På nationell nivå samordnas regional exportsamverkan av Tillväxtverket. I Stockholmsregionen är det Region Stockholm.