Regional samverkan – ÖMS 2050

Regionerna i östra Mellansverige samverkar tätt för att dra nytta av varandras styrkor och därmed kunna utvecklas optimalt. 2018 publicerade regionerna sin gemensamma strategi under namnet ÖMS 2050.

Samarbetet i Östra Mellansverige består av Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västmanlands län och Gävleborgs län.

Den strategiska inriktningen i ÖMS 2050 innebär att:

• integrera arbets-, utbildnings- och bostadsmarknaderna
• verka för en koncentrerad, tät och sammanhållen bebyggelse i de bästa
  kollektivtrafiklägena
• länka samman de regionala huvudorterna genom tvärförbindelser
• stärka ÖMS internationella kopplingar och förbindelser med andra
  storstadsregioner som Helsingfors, Oslo och Öresund
• säkra en resurseffektiv och hållbar godsförsörjning